Jämställdhet i boken Miina Sillanpää – Edelläkävijä

Bibliotekets kollektion utvidgas med Aura Korppi-Tommolas nya bok på finska: Miina Sillanpää – Edelläkävijä (SKS, 2016). Boken berättar om den finska medborgaraktören Miina Sillanpää (1866-1952) och fokuserar främst på kvinnors rättigheter och utvecklingen inom barnskydd och utbildning, både under Sillanpääs livstid och efteråt.

Miina Sillanpää var med och påverkade framtiden i Finland på flera samhälleliga plan, särskilt inom frågor gällande kvinnors, barns och vanlottades ställning. Hon fungerade som riksdagsledamot nästan hela sitt vuxna liv. Särskilt under tiden efter inbördeskriget blev hon en betydande samhällelig påverkare: hon fokuserade på etableringen av demokratin både genom sitt arbete som minister och som ordförande för flera styrelser inom den sociala sektorn i Helsingfors.

Sillanpää har varit en viktig förebild och hennes inflytande inom många organisationer för välmående har hjälpt forma den finska välfärdsstaten, och de internationella diskussionerna om mänskliga rättigheterna är än idag häpnadsväckande lika Sillanpääs tal om jämställdhet för över 100 år sedan.

Samtidigt blev Sillanpääs egen livsutveckling en symbol för jämställdhet: hon kom från en fattig torparfamilj och blev den första kvinnliga ministern i Finland. År 2016 var det exakt 150 år sedan Miina Sillanpää föddes och den första oktober ordnades det en flaggdag i hennes minne. Tack vare hennes anmärkningsvärda ställning i samhället har inrikesministeriet föreslagit att flaggdagen ska bli en officiell, årlig flaggdag.

Bokens författare Aura Korppi-Tommola är en känd forskare inom barnskydd och kvinnohistoria. Boken är en del av Finland100-programmet, i samarbete med stiftelsen för Minna Sillanpää.