Livsmedelssäkerhet

Finlandsinstitutet i Madrid öppnar årets första utställning Livsmedelssäkerhet (Ruokaturva) den 15 januari. Denna utställning av en spansk konstnär som är bosatt i Finland, Susanna Nevado, behandlar temat mat; dess odling, distribuering, konflikter kring maten, miljöfrågor samt samhälleliga aspekter.

Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som hänvisar till tillståndet där alla människor har tillräckligt med säker och näringsrik mat för att kunna leva ett hälsosamt och aktivt liv. Susanna Nevado närmar sig detta tema genom olika tekniker och perspektiv.

Utställningen består av fyra olika delar; målningar, en installation, videokonst och en performance. Share your food är en samling av små guldfärgmålningar där konstnären visar sin upplevelse av hur människor delar mat i olika kulturer. Installation Best before 2040 behandlar marknedbrytning orsakad av intensivt jordbruk och bevarande av växtsorter under föränderliga förhållanden. My daughter has an eating disorder adresserar ätstörningar och uppmuntrar till öppen diskussion om ämnet. Jokapäiväinen leipämme (Vårt dagliga bröd) är en performance där invandrare bakar bröd efter traditionella recept från olika länder och kulturer. Bröden serveras i papperspåsar med information om hungersnöd och livsmedelsproduktion i varje land Den 11 februari kan besökarna på utställningen delta i föreställningen Vårt dagliga bröd på Finlandsinstitutet i Madrid.

Gratis entré till utställningen och föreställningen, välkommen!

Susana Nevado
Livsmedelssäkerhet / Ruokaturva
Utställning 15.1.-28.2.2020
Performance Jokapäiväinen leipämme: 11.2.2020 kl.19-20