Liten men stark – Seminarium om Finlands svenskspråkiga minoritet

Foto: Philip Teir © Viktor Gårdsäter
Foto: Philip Teir © Viktor Gårdsäter

På svenska dagen den 6 november 2014 ordnar Finlandsinstitutet, tillsammans med fakulteten för masskommunikation vid Complutense-universitet, ett seminarium om finlandssvensk kultur, litteratur och identitet.  Seminariet är en del av institutets finlandssvenska kulturmånad i Madrid som startar den 6 november och avslutas på självständighetsdagen den 6 december.

Målgrupp: Studerande och andra intresserade av politik, samhällsvetenskap, språk, journalistik, antropologi, litteratur och minoriteter.

Innehåll: Seminariet kommer att ur olika perspektiv belysa det finlandssvenska, både ur ett nutidsperspektiv men även med blicken riktad mot historien samt framtiden. Seminariet tar upp bl.a. de svenskspråkiga medierna i Finland samt deras betydelse och förutsättningar att verka på svenska. Även den finlandssvenska litteraturen och författaridentiteten diskuteras.

Dag: torsdagen den 6 november 2014
Tidpunkt:kl. 10:00 – 14:30
Plats:Fakulteten för masskommunikation(Facultad de lasCiencias de Información), Sala de Conferencias, Complutense-universitetet
Fritt inträde

BLAND ALLA DE SOM DELTAR I SEMINARIET LOTTAS UT EN RESA TILL FINLAND.

Talare
Björn Sundell ansvarar för samhällsanalys och utredning vid tankesmedjan Magma. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Till utbildningen är han ekonomie magister. Han har tidigare arbetat bl.a. som ledarskribent vid Hufvudstadsbladet, informationschef vid Nordiska Investeringsbanken, ekonomijournalist på TV-nytt, informationschef vid Wärtsilä-koncernen och internationell ombudsman vid Näringslivets delegation EVA.

Philip Teir är författare och frilansande skribent. Teir har studerat filosofi och nordisk litteratur på Helsingfors universitet. Han arbetade som kulturchef på Hufvudstadsbladet åren 2009 – 2014. Han har också skrivit dikter, noveller, och medverkat i flera antologier, både som redaktöroch författare. Han syns ofta som skribent på svenska kultursidor och 2013 utkom hans debutromanen Vinterkriget. En äktenskapsroman.

Leena Stolzmann har arbetat som bildkonstlärare sedan 1977. Sedan 1985 har hon verkat som rektor för Borgå konstskola, Finlands största konstskola. Stolzmann har som rektor för konstskolan i Borgå, bidragit till att skapa möjligheter för barn och unga att bedriva konstverksamhet. Parallellt är hon en aktiv kulturaktör inom olika organisationer och föreningar.

Javier Maestro Bäcksbackaär professor vid Complutense-universitet i Madrid vid fakulteten för masskommunikation. Bäcksbacka undervisar vid Institutionen för kommunikationshistoria. Parallellt tillhör han forskargruppen för den ”Nordiska modellen och historian inom kommunikationssamhället” samt ”USA:s historia och kultur”. Han har vidare publicerat flera böcker och artiklar inom de här fälten.