Konstfostran i Finland – En konstpedagogisk resa i Borgå konstskola

Porvoon taidekoulu näyttely
Bild: Borgå konstskola

Finlandsinstitutet presenterar en utställning om finländsk konstfostran. Utställningen presenterar den visuella utvecklingen hos Borgå konstskolas elever i åldern 1-19 år.

Utställningen har vernissage den 6 november och består av ca 100 fotografier i kronologisk ordning av elever och deras arbeten. Med utställningen vill Borgå konstskola presentera den visuella fostran i bildkonst. [quote align=”center”]Med vår utställning vill vi dela med oss av vårt kunnande och allt det goda vi gör. Vi tror att genom att ge och dela med sig mångfaldigas vårt kunnande och vetande, säger Borgå konstskolas rektor Leena Stolzmann.[/quote]

Borgå konstskola grundad 1985 är en kommunal bildkonstskola med över 750 elever och skolan ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt fördjupad lärokurs. I stället för att producera konstverk, praktiserar skolans elever olika visuella färdigheter. Man lär sig att använda olika material, att arbeta i grupp och att utvärdera sitt eget arbete och andra studenters arbete. I samband med att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt sätt att uttrycka sig utvecklas också förmågan att tolka bilder och visuell kultur.

Konstfostran i Finland – En konstpedagogisk resa i Borgå konstskola invigs i Borgå konstskolas lärares närvaro den 6 november. Utställning finns till påseende gratis fram till den 24 november i institutets utrymmen måndag till fredag mellan kl.10-20.

Utställningen är en del av en rad evenemang som Finlandsinstitutet ordnar i oktober-november i samband med en finlandssvensk kulturmånad.

Foton fråm vernissage:

[gdl_gallery title=”Porvoo exposicion” width=”215″ height=”140″]