Lidis Nubia: Finskt glas i Kuba

‘’Denna kollektion är viktig eftersom den introducerar oss för den finska kulturen, som skiljer sig mycket från den kubanska kulturen. Dock det också finns förenade faktorer; uppskattning av skönhet och önskan att göra vardagen mer njutbar.’’. Så sammanfattar Lidis Nubia, kuratorn för designmuseet i Havanna, utställningen En avslöjd hemlighet – Den finska formgivningens gyllene skatt. Utställningen organiserades som en del av 500-årsjubileum av den kubanska huvudstaden Havanna, och på detta sätt var Finlandsinstitutet med i firandet.

Hur hittades glaskollektionen i konstmuseet?
Den finska glaskollektionen fick vi som donation efter att vi organiserade en utställning dedicerad till finsk formgivning och konst. Utställningen tog plats i vårt museum i november 1984 och bestod av 100 finska föremål.

Vad tillbringar den finska glaskollektionen till museet?
Den finska glaskollektionen kompletterar andra kollektioner som vi har på museet. För det första, eftersom de utgör de mest moderna kollektioner av europeiskt glas och keramik. Dessutom hänvisar kollektionen oss till ett mycket betydelsefullt fenomen; den finska formgivningen. Denna glaskollektion är oerhört värdefull eftersom dess verk har utformats av väsentliga designkonstnärer inte bara i Finland men även internationellt: Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva, Oiva Toikka, Heikki Orvola och Ulla Procopé. Jag tror att den finska kollektionen sätter dekorativ konst i en annan dimension, eftersom konceptet är något annorlunda. Begreppet konstverk hänvisar inte till ett unikt verk, utan till föremål som producerats i stora mängder vilket möjliggör att denna konstform når stora mängden av konsumenter. På detta sätt kan så många som möjligt få njuta av denna konst. Det handlar inte om att popularisera konst utan att skapa en större krets av uppskattning mot konsten. Jag anser att denna kollektion är viktig eftersom den för oss närmare mot den finska kulturen, som är så annorlunda än vår, men vilka ändå har gemensamma linjer.

Hur mottog den kubanska publiken utställningen?
Publikens respons för utställningen har varit fantastisk. Vi har fått besök från familjer, konststudenter, designstudenter, museologer, galleriägare, konstnärer, designers och kritiker, såväl som utländska besökare lockade av den finska designen i Kuba.

Finns det en tradition av glaskonst i Kuba? Om ja, vilka är dess egenskaper?
Tillverkningen av glas i vårt land är inte betydande. Under kolonitiden, under det tjugonde århundradet, importerades det glas från Frankrike, England och senare från Italien, USA och Böhmen som konsumeras i Kuba. I Kuba genomfördes ett projekt på 80- och 90-talet som syftade till att producera glasföremål av hög kvalité för hushållsbruk. Produktionen tog plats i glasfabrik ”La Lisa’’, nämnd efter namnet på kommunen där fabriken var belägen i Havanna. Tyvärr stängde fabriken och vi har för närvarande ingen glasproduktion i landet.

Vad är din roll vid designmuseet i Havanna?
Min roll i museet är att bevara och sprida kulturarvet. Jag har en examen i konsthistoria från fakulteten för konst i universitet här i Havanna. Som specialiserad museolog och kurator på denna institution undersöker jag kollektioner, presenterar utställningar och sprider dem. Som specialist i glas och kristaller undervisar jag kurser, workshops och konferenser och jobbar som rådgivare för studenter, museologer samt samlare.

Meny