URUGUAY – Om att försvinna i en fängelsecell i Montevideo

Foto: Lauri Astala, Desvanecerse, 2012

Foto: Lauri Astala, Desvanecerse, 2012

Konstnären Lauri Astalas interaktiva videoinstallation On Disappearance invigs i mars i Montevideos centrum för samtidskonst. Videoverket är en del av den presentation av finsk samtidskonst som Madrids Finlandsinstitut ordnar i Latinamerika.

On Disappearance (2012) är Lauri Astalas nyaste interaktiva och immersiva videoinstallation. Verket placerar betraktaren i centrum, som huvudperson för filmens berättelse. Betraktaren förs till en annan tid och ett annat rum där hen möter en annan person – verkets upphovsman – som om de delade samma rum och verklighet.

On Disappearance handlar om hur vår upplevelse av tid och rum förändrats i och med den moderna kommunikationsteknologin, och om hur sociala möten människor emellan också de förändrats av den tekniska utvecklingen. Verket dekonstruerar filmens traditionella verklighet: en ”svart låda” där tittaren upplever en medierad verklighet och är enbart en passiv betraktare. On Disappearance ifrågasätter också vad det är tittaren egentligen tittar på: en film, sig själv eller sin egen blick… Verket pekar på ett konkret sätt på relationen mellan den närvarande här och nu -verkligheten, och den verklighet i en annan tid, på en annan plats som filmer vanligen visar.

Centret för samtidskonst Espacio de Arte Contemporáneo, Uruguays första modernkonstmuseum, öppnade år 2010 i landets första fängelse. Astalas videoverk installeras i en av Miguelete-fängelsets gamla celler, där fångar tillbringat långa dagar mellan åren 1888 och 1990. Kontexten är stark och ger en ny dimension åt verkets tema: försvinnandet.

Lauri Astala (1958) bor och arbetar i Helsingfors och i Avallon i Frankrike. Han utexaminerades från Bildkonstakademin år 1989 och fortsatte sina studier som Fulbright-stipendiat vid Chicago Art Institute (MFA, 2001). Astala fick statens konstpris år 2007. On Disappearance visades i Buenos Aires i november 2013.

Lauri Astala: On Disappearance
Espacio de Arte Contemporáneo
c/ Arenal Grande 1930
Montevideo, Uruguay
Vernissage: 20 mars 2014
Utställningen öppen: 21.3 – 18.5.2014

Meny