KiVa Skola

Finlandsinstitutet i Madrid organiserar tillsammans med Finlands ambassad ett tillfälle för att bekanta sig med KiVa Skola-projektet.  En av grundarna, professor vid Åbo universitet Christina Salmivalli, berättar om idéerna och kriterierna bakom programmet.

Tanken bakom KiVa Skola-projektet är att skolmobbning ska upphöra för att skapa en trygg och fördomsfri skolmiljö. Programmet har utvecklats vid Åbo universitet och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Sedan projektet startade 2006 deltar nästan 90 % av finländska grundskolor i KiVa Skola-programmet. Programmet innehåller en serie av normer och åtgärder för eleverna för att hindra mobbning. Tanken är att eleverna ska känna igen fall av mobbning och vidta åtgärder för att stoppa situationen.

Evenemanget är tänkt för de som jobbar med skolfrågor på statlig och kommunal nivå samt vid universitet. Antalet platser är begränsat, deltagarna behöver en inbjudan.

KiVa
13.5.2015 kl. 11 – 13
Finlandsinstitutet i Madrid

[gdl_gallery title=”KiVa” width=”215″ height=”140″ ]
Meny