KiVa koulu

Suomen Madridin-instituutti sekä Suomen suurlähetystö järjestävät yhdessä tilaisuuden, jossa esitellään koulukiusaamista vastustava hanke Kiva Koulu. Hankkeen yksi perustaja, Turun yliopiston professori Christina Salmivalli, tulee kertomaan Kiva Koulu -ohjelmaan liittyvistä ohjenuorista ja kriteereistä.

KiVa Koulu -hankkeen tavoitteena on poistaa kaikenlainen kiusaaminen kouluista ja luoda niistä lapsille mukavia, hauskoja ja suvaitsevia paikkoja. Hanke toteutetaan Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä, ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi on rekisteröitynyt jo 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista. Ohjelmaan osallistumiseen sisältyy tietyt kiusaamista ehkäisevät normit ja toimenpiteet, joilla pyritään toteuttamaan kouluille erikseen kehitetyt laatusuositukset. Tarkoituksena on opettaa oppilaita itse tunnistamaan tilanteet, joissa kiusaamista esiintyy sekä asettumaan rohkeasti kiusatun puolelle. Koulukiusaamista ei tule suvaita eikä piilotella.

Tilaisuus on suunnattu ministeriöissä, paikallishallinnossa ja yliopistoissa työskenteleville koulutusalan ammattilaisille. Tapahtumaan osallistuminen vaatii erillisen kutsun, ja paikkamäärä on rajallinen.

KiVa
13.5.2015 klo 11 – 13
Suomen Madridin-instituutti

[gdl_gallery title=”KiVa” width=”215″ height=”140″ ]