Ode till röran

Den spanska illustratören och designern Isidro Ferrer är hegersgäst vid kulturefestivalen Kolibri. Kolibri är en iberoamerikansk kulturefestival riktad till hela familjen, vilken arrangeras årligen i Finland.

Ferrer deltar i festivalen med sin utställning Ode till röran. Utställningen är öppen den 28.9-8.10 i kulturcentret Träffpunkten (Kohtaamo), i Esbo. I samband Kolibri, håller Ferrer även verkstäder för både barn och vuxna i Helsingfors och Esbo, samt för professionella medlemmar i Kuvittajat – Illustratörerna i Finland rf. Konstnären är en omtyckt och poulär lärare runtom i världen.

Isidro Ferrer föddes i Madrid år 1963. Ferrer utbildade sig ursprungligen till skådespelare och arbetade länge inom teatern, men övergick senare till att arbeta som grafisk designer och tecknare. Ferrer är speciellt känd för sin affiskonst, för vilken han vunnit anmärkningsvärda pris. Ferrer har i tillägg skapat ett stort anatal pärmbilder och illustrationer för böcker.

Sedan år 1991 har Ferrer belönats med ett antal betydelsefulla priser. Han har bland annat mottagit det nationella spanska designpriset år 2002, tilldelats priset för bästa illustratör år 2006, samt fått Poster, det europeiska priset för design och formgivning, år 2009. Ferrer har även mottagit priser i flera internationella tävlingar, så som Chicago Good Design Awards (2015), Film Festival Pósters (2012) och belönades senast under den uppskattade bokmässan i Bologna (2017), då hans bok Un jardín tilldelades ett specialomnämnade i kategorin för ungdomsbäcker.

Ferrer kombinerar humor med vardagliga objekt i sin konst, men under ytan finns ett djupare budskap. Denna kombination resulterar i unika karaktärer, vilka tilltalar såväl vuxna som barn. Ferrer utnyttjar även surrealism i sina skapelser och hans verk är ofta dramatiska. Teaterkonsten är därför alltid nära sammankopplad med hans konst.

Finlandsinstitutet i Marid har stött Ferrers deltagande i Kulturefestivalen Kolibri.

Tidtabell:

Ode till röran
28.9–8.10.2017
Träffpunkten (Kohtaamo)
Servicetorget i Iso Omena
Finnviksvägen 1

Verkstad för familjer
Esbo – Biblioteket i Iso Omena
Lördag 30.9.2017 kl 11–16
Helsingfors – Annegården
Söndag 8.10.2017 kl 11–16

Verkstad för illustratörer
5.–7.10.2017
Alla verkstäder är gratis. Medelemmar i Kuvittajat – Illustratörerna i Finland rf samt personer vilka tidigare deltagit i mästarkurser har förtur till kursen för illustratörer. I kursen ingår en föreläsning och en workshop, frukost, lunch samt en bastukväll. Linken till anmälningsblanketten publiceras i veckobrevet.

Verkstad för barn
Finska lågstadiet i Kottby
Datumen bekräftas i senare skede