SARRI VUORISALO-TIITINEN (1.3.2017—)

”Lähellä ihmisiä.”

Sarri Vuorisalo-Tiitisellä on FM-tutkinto espanjalaisesta filologiasta ja hän on väitellyt v. 2011 Helsingin yliopistossa Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa. Sarrin väitöstutkimus käsitteli naisten oikeuksia Meksikon zapatistiliikkeessä. Väitöksen jälkeen hän työskenteli neljä vuotta Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksella hallinnollisissa tehtävissä, muun muassa toimistopäällikkönä ja talousvastaavana. Hän on myös opettanut pitkään kansainvälisessä kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmassa.

”Tällä kaudella haluamme avata instituutin ovet ja tutustua uusiin ihmisiin, vanhoja tuttuja unohtamatta. Haluamme myös astua ulos yhteiskuntaan, tuoda instituutin tapahtumat sinne, missä ihmiset liikkuvat. Kulttuurienväliset kohtaamiset ovat arvokkaita. Me haluamme esitellä tätä rikkautta toimimalla siltana suomalaisen ja lusohispaanisen kulttuurin välillä.”

 

AULI LESKINEN (1.8.2012—30.11.2016)

“Haluan olla inspiroiva ja avoin johtaja.”

Auli Leskinen (Kuva: Timo Kelaranta)

Auli Leskinen (Kuva: Timo Kelaranta)

Olen Auli Leskinen, Suomen Madridin-instituutin uusi johtaja 1.8.2012 alkaen, palveluksessanne! Tartun työhön nöyrin ja tarmokkain mielin. Työni Euroopan tärkeimpiin kulttuurikaupunkeihin kuuluvassa Madridissa alkaa Suomen ja Espanjan suven kypsimmällä hetkellä. Tulevat vuodet tulevat olemaan eittämättä haastavia, sillä Euroopan ja Espanjan talous sen mukana ovat syöksyneet myrskyn silmään. Hetki on haastava ja juuri siksi inspiroiva!

Vaikka taloudellisesti entistä kireämpien aikojen merkit jo viuhuvat ilmassa, Instituuttimme seisoo tukevasti jaloillaan aiemman uutteran työn ansiosta. Tärkein tehtäväni Madridin-Instituutin johtajana on tukea suomalaista luovaa taloutta, taiteilijoiden elinkeinoa ja työn jatkuvuutta avaamalla heille ovia kansainvälisille markkinoille ja erilaisten yleisöjen piiriin. Taiteella ja kulttuurilla on kysyntää paitsi esteettisenä kokemuksena, myös yhtenä Suomen elinkeinoaelämän elinvoimaisista tuotannon alueista.

Instituutin johtaja on siltojen rakentaja ja kulttuuritulkki taiteilijoiden, tuottajien ja kuluttajien, sekä akateemisten tutkijoiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Madridissa Instituuttimme tekee läheistä yhteistyötä Suomen Madridin Suurlähetystön ja Finpro Madridin kanssa. Pidän huolen siitä, että Instituutti on autonominen, aktiivi toimija Team Finland-verkostossa, joka edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita ja yritysten kansainvälistymistä.

On hyvä muistaa, että kriisin hetkellä taide ja kulttuuri ovat ihmisen mielen ja ruumiin hyvinvoinnille entistäkin tärkeämpiä. Taide tarjoaa vapauden, jota reaalimaailma ei voi antaa. Taide ja kulttuurielämys tukee, inspiroi, lohduttaa, rauhoittaa ja antaa virtaa uusiin ponnistuksiin. Taiteella on kyky ilmaista elämästä se sanoinkuvaamaton, jota sanoilla emme kykene kertomaan.

Toiminnan periaatteita tulee olemaan tasa-arvo, suomalaisen taiteen alojen monipuolinen esittely, lasten ja nuorten kulttuuri, akateemisen vaihdon tukeminen, panostus sosiaaliseen mediaan ja interaktiivisuuteen, Cádizin kaupungin ja Instituutin viisivuotisen yhteistyösopimuksen jatkaminen sekä kulttuuriviennin ja –vaihdon lisääminen Latinalaisessa Amerikassa

Suomalaisen koulutusosaamisen vienti ja koulutusyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa tulee olemaan kenties kunnianhimoisin Instituutin hanke kaudellani. Yhteistyösopimuksemme Madridin Complutensen yliopiston kanssa on pohja, jonka turvin haluan vilkastuttaa akateemista tutkijavaihtoa suomalaisen tutkimuksen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Pidän älyllistä debattia taiteesta ja yhteiskunnasta tärkeänä, joten haluaisin lisätä Suomen Madridin-instituutin näkyvyyttä julkisena debatoijana kulttuurin, taiteen ja akateemisen yhteistyön kentillä. Sen vuoksi verkkosivuillemme ilmestyy lähiaikoina suomalaisen, espanjalaisen, portugalilaisen ja Latinalaisen Amerikan maiden kulttuurin ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kolumneja, sekä Instituutin johtajan päiväkirja-sivu.

Aiomme perustaa Instituuttiin toistuvan lasten ja nuorten päivän tapahtuman. Espanjassa alle 25-vuotiaiden työttömyys on 53%, ja voi vielä kasvaa. Lasten ja nuorten taidepäivät ovat ele, jolla viestimme, että me suomalaiset välitämme espanjalaisista ja heidän hyvinvoinnistaan.

Instituutti on avoin paikka kohdata ja keskustella. Tervetuloa käymään!

 

Martti Pärssisen nimitys Suomen Madridin-instituutin johtajaksi.

Martti Pärssisen nimitys Suomen Madridin-instituutin johtajaksi.

MARTTI PÄRSSINEN (1.10.1996—31.7.1999)  (1.8.2007—31.7.2012)

Vasta perustetun instituutin johdossa aloitti FT Martti Pärssinen, kansainvälisesti tunnettu antropologi, arkeologi ja historioitsija, joka on erikoistunut Andien alueeseen. Vuonna 1999 Pärssinen nimettiin Helsingin yliopiston Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professoriksi, ja hän on Latinalaisen Amerikan monitieteisen tutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Instituutti on julkaissut useita Pärssisen tietokirjoja. Martti Pärssinen valittiin johtajan tehtävään uudeksi viisivuotiskaudeksi vuodesta 2007 alkaen.

 

ALFONSO PADILLA (11.5.2007—31.7.2007)

FT Alfonso Padilla on Helsingin yliopiston musiikkitieteen lehtori. Chileläissyntyinen Padilla on monipuolinen musiikkitieteilijä, säveltäjä ja kulttuurihenkilö, joka on asunut Suomessa jo yli kolme vuosikymmentä.

 

JYRKI K. TALVITIE (1.8.2006—11.5.2007)

Jyrki Talvitie oli yksi säätiöhankkeen kolmesta käynnistäjästä. Hän toimi säätiön asiamiehenä vuosina 1990–2007 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 1996–2007. Talvitie on tuottelias tietokirjailija, jonka erikoisalaa ovat tekniikan ja kaupan erikoissanakirjat. Hän on julkaissut yli 60 leksikografiaa käsittelevää teosta, espanjan kielen sanakirjoja, Keski-Amerikan matkaoppaita ja teoksia Mesoamerikan muinaiskulttuureista, erityisesti mayoista. Keski-Amerikan erikoistuntija Talvitie on ollut Guatemalan kunniakonsuli Suomessa vuodesta 1987. Hän on käynyt kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa.

 

Timo Riiho saa mitalin.

Timo Riiho saa mitalin.

TIMO RIIHO (1.8.2002—31.7.2006)

FT Timo Riiho oli yksi säätiöhankkeen kolmesta käynnistäjästä ja oli mukana perustamassa myös Iberoamerikkalaista keskusta. Hän on  hoitanut Helsingin yliopiston iberoromaanisten kielten professorin virkaa vuodesta 1983. Riiho on vannoutunut hispanisti, innostava opettaja ja Iberian niemimaan monipuolinen tuntija, joka tuntee myös Latinalaista Amerikkaa ja eräitä Iberian maiden entisiä siirtomaita ja taitaa lukuisien romaanisten kielten ohella myös baskia.

 

LIISA SALO-LEE (1.2.2000—31.7.2002)

Ph.D. Liisa Salo-Lee tuli instituutin johtajaksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisen viestinnän professorin virasta. Hänellä on takanaan hyvin kansainvälinen ura; hän on työskennellyt esimerkiksi 12 vuotta Brasiliassa.

 

KATARIINA NUOTTAMO (1.8.1999—31.1.2000)

FM Katariina Nuottamo toimi instituutin apulaisjohtajana vuodesta 1999 vuoteen 2001 ja oli instituutin virkaatekevä johtaja seitsemän kuukautta.

Palaa alkuun