Instituutin kortit aulassaSuomen Madridin-instituutti on yksi kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö sr. Rahoituksensa instituutti saa suurimmaksi osaksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutti perustettiin vuonna 1996 yhteistyössä Madridin Complutense-yliopiston kanssa. Instituutilla on virallinen toimipiste Complutense-yliopiston filologisen tiedekunnan tiloissa. Varsinainen toimisto, näyttelytilat ja kirjasto sijaitsevat Madridin keskusta-alueella Chuecan kaupunginosassa.

Esittelyvideo Instituutista (espanjaksi)

Instituutin toiminta-alue

Instituutin toiminta-alue kattaa periaatteessa koko espanjan- ja portugalinkielisen (lusohispaanisen) maailman: Pyreneiden niemimaan, Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan ja Aasian maat, joissa puhutaan espanjaa ja portugalia. Koska instituutin toiminta-alue on poikkeuksellisen laaja, on yhteyksien ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi perustettu asiamiesverkosto. Tällä hetkellä instituutilla on pysyvä edustaja Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä,  Kolumbiassa, Kuubassa, Meksikossa, Perussa, Portugalissa ja Uruguayssa.

Instituutin työkenttä on kaksijakoinen. Instituutti pyrkii yhtäältä tekemään suomalaista kulttuuria tunnetuksi espanjan- ja portugalinkielisissä maissa (lähinnä Pyreneiden niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa) ja toisaalta edistämään kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Mitä instituutti tekee?

  • Edistää kulttuurivaihtoa Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.
  • Järjestää omissa tiloissaan erilaisia tapahtumia kuten taidenäyttelyitä, luentoja ja konsertteja.
  • Toteuttaa tanssi- ja teatteriesityksiä sekä elokuvaviikkoja yhteistyössä niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden kanssa.
  • Järjestää ajankohtaisia teemoja käsitteleviä, suomalaiseen tai lusohispaaniseen kulttuuriin liittyviä luentoja, seminaareja ja kongresseja.
  • Harjoittaa julkaisutoimintaa.
  • Toimii espanjalaisten suomen kielen opiskelijoiden ja Espanjassa asuvien suomalaisten kohtaamispaikkana Suomi-klubin kautta
  • Jakaa tietoa Suomesta, suomalaisesta kulttuurista ja opetusjärjestelmästä, opiskelumahdollisuuksista Suomessa sekä suomen kielen opiskelusta Espanjassa, Portugalissa ja Suomessa.
  • Ylläpitää toimitiloissaan kirjastoa, joka palvelee sekä käsikirjastona että lukusalina.

VUODEN 2019 HANKE-EHDOTUKSET INSTITUUTILLE
Voit nyt jättää projektiehdotuksesi vuodelle 2019 Suomen Madridin-instituutille 1.3.–31.5.2018 välisenä aikana.

HAKUAIKA ON 1.3.–31.5.2018. MAHDOLLINEN TÄYDENNYSHAKU JÄRJESTETÄÄN SYYSKUUSSA 2018. HAKUAJAN PÄÄTYTTYÄ SÄHKÖPOSTITSE TAI MUUTOIN TULLEITA EHDOTUKSIA EI OTETA VASTAAN.

Liitteiksi voit lisätä tarkemman budjetin sekä hankkeen laajemman kuvauksen. Voit myös liittää mukaan viralliset kutsukirjeet ja muut merkitykselliset lisätiedot.

Huomioitavaa:
– Suomen Madridin-instituutin vuoden 2018 pääteemat ovat suomalainen design, vuorovaikutus sekä valokuva- ja videotaide. Pyrimme linkittämään ehdotukset osaksi suurempia kokonaisuuksia näkyvyyden takaamiseksi. Korostomme hankkeissamme yhteistyötä paikallisten tekijöiden ja suomalaisten välillä. Pyrimme vuorovaikutuksen ja kumppanuussuhteiden jatkuvuuteen.

– Suomen Madridin-instituutti voi myöntää tukea matkakuluihin, rahteihin, vakuutuksiin ja tuotantokuluihin. Instituutti ei myönnä tukea palkkoihin tai laiteostoihin. Hakea voi myös ns. in kind -tukea, kuten esimerkiksi apua hankkeen tiedotukseen toiminta-alueellamme, laitelainoja ja monitoimi-/galleriatilan käyttöä. Instituutin omaan monitoimi-/galleriatilaan valittava näyttely saa 350 euron tuen, jonka taiteilija/kuraattori voi käyttää esim. matka- tai rahtikuluihin. Olemme muuttamassa 30.4.2018, tarkempi kuvaus uudesta tilasta tulossa toukokuun aikana.

Vastaa kaikkiin kohtiin:
1. Hankkeen nimi, vastaava taho/henkilö ja yhteystiedot <kohdat valmiiksi lomakkeeseen>
2. Lyhyt kuvaus
3. Hankkeen tavoitteet
4. Toteutusaika- ja paikka
5. Hankkeen kohde- ja kieliryhmä
6. Yhteistyötahot ja niiden vastuut
7. Kokonaisbudjetti, jossa menot ja tulot eriteltyinä
8. Instituutilta haettava tuki (in kind/rahallinen tuki) ja sen käyttötarkoitus
9. Rahoittajat
10. Muut ko. hankkeeseen haetut tuet
11. Onko hanke osa suurempaa kokonaisuutta, esim. festivaalia, konferenssia tms.?
12. Miten hanke linkittyy Suomeen ja instituutin toiminta-alueeseen (Espanja, Portugali ja Latinalainen Amerikka)?
13. Miten hanke sopii instituutin pääteemoihin?
14. Aiemmit toteutetut hankkeet Espanjassa, Portugalissa ja Latinalaisessa Amerikassa