Suomen Madridin-instituutti on yksi viidestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö sr. Rahoituksensa instituutti saa suurimmaksi osaksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutti perustettiin vuonna 1996 yhteistyössä Madridin Complutense-yliopiston kanssa. Instituutilla on virallinen toimipiste Complutense-yliopiston filologisen tiedekunnan tiloissa. Varsinainen toimisto ja näyttelytilat sijaitsevat Madridin keskusta-alueella.

Instituutin toiminta-alue

Instituutin toiminta-alue kattaa periaatteessa koko espanjan- ja portugalinkielisen (lusohispaanisen) maailman: Pyreneiden niemimaan, Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan ja Aasian maat, joissa puhutaan espanjaa ja portugalia. Koska instituutin toiminta-alue on poikkeuksellisen laaja, on yhteyksien ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi perustettu asiamiesverkosto. Tällä hetkellä instituutilla on pysyvä edustaja Argentiinassa, Brasiliassa ja Portugalissa.

Instituutin työkenttä on kaksijakoinen. Instituutti pyrkii yhtäältä tekemään suomalaista kulttuuria tunnetuksi espanjan- ja portugalinkielisissä maissa (lähinnä Pyreneiden niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa) ja toisaalta edistämään kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit vastustavat rasismia ja syrjintää. Ne tuovat maailmalla esiin suomalaisen kulttuurin moninaisuutta, edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tutkimuksen ja tieteen monimuotoisuutta.