Instituutin kortit aulassaSuomen Madridin-instituutti on yksi kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö sr. Rahoituksensa instituutti saa suurimmaksi osaksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutti perustettiin vuonna 1996 yhteistyössä Madridin Complutense-yliopiston kanssa. Instituutilla on virallinen toimipiste Complutense-yliopiston filologisen tiedekunnan tiloissa. Varsinainen toimisto, näyttelytilat ja kirjasto sijaitsevat Madridin keskusta-alueella Chamberín kaupunginosassa.

Esittelyvideo Instituutista (espanjaksi)

Instituutin toiminta-alue

Instituutin toiminta-alue kattaa periaatteessa koko espanjan- ja portugalinkielisen (lusohispaanisen) maailman: Pyreneiden niemimaan, Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan ja Aasian maat, joissa puhutaan espanjaa ja portugalia. Koska instituutin toiminta-alue on poikkeuksellisen laaja, on yhteyksien ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi perustettu asiamiesverkosto. Tällä hetkellä instituutilla on pysyvä edustaja Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä,  Kolumbiassa, Kuubassa, Meksikossa, Perussa, Portugalissa ja Uruguayssa.

Instituutin työkenttä on kaksijakoinen. Instituutti pyrkii yhtäältä tekemään suomalaista kulttuuria tunnetuksi espanjan- ja portugalinkielisissä maissa (lähinnä Pyreneiden niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa) ja toisaalta edistämään kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Mitä instituutti tekee?

  • Edistää kulttuurivaihtoa Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.
  • Järjestää omissa tiloissaan erilaisia tapahtumia kuten taidenäyttelyitä, luentoja ja konsertteja.
  • Toteuttaa tanssi- ja teatteriesityksiä sekä elokuvaviikkoja yhteistyössä niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden kanssa.
  • Järjestää ajankohtaisia teemoja käsitteleviä, suomalaiseen tai lusohispaaniseen kulttuuriin liittyviä luentoja, seminaareja ja kongresseja.
  • Harjoittaa julkaisutoimintaa.
  • Toimii espanjalaisten suomen kielen opiskelijoiden ja Espanjassa asuvien suomalaisten kohtaamispaikkana Suomi-klubin kautta
  • Jakaa tietoa Suomesta, suomalaisesta kulttuurista ja opetusjärjestelmästä, opiskelumahdollisuuksista Suomessa sekä suomen kielen opiskelusta Espanjassa, Portugalissa ja Suomessa.
  • Ylläpitää toimitiloissaan kirjastoa, joka palvelee sekä käsikirjastona että lukusalina.

 

Yhteistyöehdotukset

Järjestämme vuosittain kaksi hakuaikaa lusohispaanisen maailman kulttuuriin keskittyvien kulttuuri- ja tiedeorganisaatioiden yhteistyöehdotuksille: keväällä 1.3. – 31.5 ja syksyllä 1.9 – 30.9.  Yksityiskohtaiset ja mahdollisimman informatiiviset yhteistyöehdotukset on lähetettävä sähköpostilla mainittujen  hakuaikojen puitteissa osoitteeseen info(at)madrid.fi. Otsikoksi laitetaan ”Yhteistyöehdotus EHDOTTAJAN NIMI/PROJEKTIN NIMI”.