Suomen Madridin kulttuuri-instituutin päätavoite on edistää suomalaisten ja espanjan- ja portugalinkielisten kulttuuriyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä tuntemusta tieteen, kulttuurin ja talouden aloilla. Haluamme rikastuttaa ja monipuolistaa kulttuurialueiden välistä yhteistyötä nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin saralla.

Tavoitteemme on luoda vuoropuhelua ammattilaisten välille ja osallistua kunnianhimoisiin ja monitieteisiin projekteihin, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön. Työmme ja toimintamme perustuu tasa-arvoisuuteen, saavutettavuuteen ja rasisminvastaisen kulttuurin edistämiseen.

Toteutamme kulttuurivaihtoa paikallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa näyttelyiden, festivaalien, keskusteluiden ja erilaisten tapahtumien kautta. Haluamme mahdollistaa uusien ideoiden syntymisen ja erilaisten taidemuotojen välisen vuorovaikutuksen. Instituutin toiminnan keskiössä on nykyinen kulttuurikenttä, kansainvälinen vuoropuhelu ja mahdollisuudet luoda uusia monialaisia foorumeita, joilla otetaan huomioon kestävyyden ja integraation periaatteet.

Suomen Madridin-instituutti on yksi viidestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö sr. Rahoituksensa instituutti saa suurimmaksi osaksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Instituutti perustettiin vuonna 1996 yhteistyössä Madridin Complutense-yliopiston kanssa. Instituutilla on virallinen toimipiste Complutense-yliopiston filologisen tiedekunnan tiloissa. Varsinainen toimisto ja näyttelytilat sijaitsevat Madridin keskusta-alueella.