Ignacio Minaverry: En serie om fortsättningskriget

Finlands 100-års jubileum till ära omvandlas en del av finsk historia till en tecknad serie. Den argentinska illustratören och serietecknaren Ignacio Minaverry, känd för sin karaktär Dora, skapar serien om fortsättningskriget och Institutet publiceras serien 2017. Här berättar Minaverry om arbetsprocessen och om hur serien föddes.

Du har valt ett tema till din serie, varför just detta tema?
Då ja fick förfrågan av Finlandsinstitutet att skapa en historia som behandlar något särskilt evenemang ur Finlands historia, kom jag att tänka på en historia om min karaktär Dora. Dora arbetar med att leta efter före detta nazister för att ställa dem inför rätta. Detta uppdrag sammanför henne med den finska juden Leo, som stred i fortsättningskriget och som kände en av nazisterna som Dora letar efter. Jag valde temat fortsättningskriget eftersom den bryter mot den generella uppfattningen människor har om andra världskriget. Jag gillar att skapa historier om världskrigets mindre kända sidor.

Vad vill serien berätta? Vad är visionen?
Serien berättar om en hamnarbetare som åker in i krig. Då han återvänder ser hans grannar på honom med nyvunnen respekt, och de är till och med redo att förlåta hans röda sympatier. Huvudpersonen vill däremot inte ha något att göra med varken dem eller med landet som skickade ut honom i krig, och flyttar till Åland. Historien behandlar läkandet av de sår som inbördeskriget orsakade. Förstås är det omöjligt att komma till en uppgörelse om den andra partens oförrätt har varit oskälig och förblivit ostraffat. I grunden berättar alla Doras historier om detta.

Vad ger serien till läsaren?
Den ger underhållning, glädje och, om den är väll gjord, idéer. Egentligen kan serier behandla vilket tema som helst. Om man utnyttjar all dess potential är den näst intill obegränsad som kommunikationsmedel.

[quote align=”right”] “Egentligen kan serier behandla vilket tema som helst. Om man utnyttjar all dess potential är den näst intill obegränsad som kommunikationsmedel.” [/quote]

Hur är det att arbeta med en annan kultur (så som finsk kultur)?
Det är trevligt. Genom historierna om Dora har jag kunnat utforska andra länder och kulturer så som Tyskland, Argentina, Polen och nu Finland. Men jag tror att jag i slutändan berättar om saker som händer i mitt eget land, till skillnad från att återge främmande händelser. Jag kan inte undgå det. Jag har läst mer om finsk samtidshistoria än kultur. Finland verkar vara ett intressant land, framför allt då det kommer till dess politik under kalla kriget och dess arbete för välfärd.

Vad har du lärt dig av projektet?
Jag lärde mig mycket om andra världskriget i Finland, ett ämne som egentligen var helt obekant för mig. Jag upptäckte Åbo, Skärgårdshavet och Åland, ställen jag vill resa till någon dag. Och jag lärde mig var frasen ”tulta munille” betyder.