instalación entre árboles

Hiberutrymmet, det finska förslaget för Concéntrico

Finland deltar ytterligare i år i festivalen Concéntrico, som arrangeras 1- 6 september i Logroño. Institutet har bjudit in arkitekten Sami Rintala, från Rintala Eggertsson Architects, som har gjort ett arkitektoniskt förslag kallat Hiberutrymmet, beläget i stadsparken vid Ebro älvs strand.

Besökarna till denna paviljong är inbjudna till att njuta av skuggan under de lummiga träden och att beundra flodens flöde medan skuggorna av solen löper längs installationens väggar. Att observera vardagens skönhet och den enkla omgivande verkligheten låter oss att reflektera över vår omgivning. Flodens flöde är en påminnelse om tiden som går och hur de beslut som fattas idag påverkar fram till mynningen av strömmen i det globala havet: framtiden.

Installationen talar om en sammankoppling som sträcker sig från bergens små bäckar till havets djup. Målarfärgen som används i paviljongen har skänkts av Osmo.

Nordic Talks
I år, som en speciell händelse kommer arkitekten att 2.9 klockan 12.00 delta i ett Nordic Talks event tillsammans med chefen och kuratorn för festivalen Concéntrico, Javier Peña; och institutets direktör Pauliina Ståhlberg. Det fria och öppna samtalet kommer att hållas på engelska, i samlingssalen på Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Logroño) , med föranmälan till visit(at)concentrico.es

Nordic Talks är en serie diskussioner, tal och podcaster som handlar om stora globala förändringar, ett projekt som sponsras av Nordiska ministerrådet.

Du kan lära dig mer om arkitekten Sami Rintala i följande intervju, gjord för institutets Entre Culturas- blogg.

The Hiber Space – Hiberutrymmet
Sami Rintala (Rintala Eggertsson Architects)
1.-6.9.2022
Festival Concéntrico – Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño –
Festivalen Concéntrico – Internationella festivalen för arkitektur och design
Ebro älv / Parken i Ebro
Logroño

Nordic Talks
2.9.2022 klockan 12.00 (gratis då man föranmäler sig till visita(at)concentrico.es)
Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Logroño)