URUGUAY – Gränsöverskridningar i Montevideo

Foto: Näsänen, Wasteland
Foto: Näsänen, Wasteland

Finlandsinstitutet i Madrid presenterar i 31. juli foto- och videokonstutställningen Bodies, Borders, Crossings (Gränsöverskridningar) i Montevideo, i Uruguays Undervisnings- och kulturministeriums galleri. Utställningens tio finlandsbaserade konstnärer undersöker teman som kroppslighet, kroppsliga relationer, kontroll och gränser samt bildliga och konkreta gränsöverskridanden.

Gränsöverskridningar hör globalt till vardagen; mängder av människor och ting korsar dagligen otaliga gränser på olika håll i världen. Gränser både förenar och separerar nationer och kulturer, men även människans identitet byggs upp av gränsdragningar och kategoriseringar. Människokroppen i sig utgör också ett begränsat område, definierad som den är av hud och fysiska dimensioner, och utsetts för en slags gränskontroll i form av normer och ideal.

Utställningens verk behandlar kroppslighet och gränser ur flera olika perspektiv; en del av konstnärerna undersöker betydelsen av könsnormer, andra ifrågasätter den ”osynliga” vithetsnormen i Norden eller den så kallade ”fria” rörligheten i vår globaliserade värld. Som helhet kommenterar utställningen den aktuella samhälleliga debatten om försvinnandet av vissa gränser och den samtidiga uppkomsten av andra. Jaakko Heikkilä, Catarina Ryöppy, Minna Rainio och Mark Roberts behandlar gränsöverskridningar i tid och rum: emigration och immigration samt frivilliga och påtvingade gränsöverskridanden. Marja Pirilä, Hannele Rantala och Raakel Kuukka undersöker de gränser och gränsöverskridanden som bildar identiteter. Riikka Kuoppala, Minna Suoniemi och Elena Näsänen utmanar, till och med krossar, de etablerade gränserna för kön och kropp.

Bodies, Borders, Crossings-utställningen i Montevideo har producerats av Finlandsinstitutet i Madrid i samarbete med Finlands kulturinstitut i New York samt Uruguays Undervisnings- och kulturministeriums kulturverk, och den förs till Montevideo direkt från Peru, där den var del av Limas internationella fotobiennal. Utställningens kuratorer är Leena-Maija Rossi, direktör för Finlands kulturinstitut i New York, och Kari Soinio, fotograf. Gränsöverskridningar är en del av Finlandsinstitutets breda satsning på att göra finsk samtidskonst mer känd i Latinamerika.

Leena-Maija Rossi presenterar utställningens tema i samband med vernissagen den 31 juli.

Bodies, borders, crossings (Cuerpos, fronteras, cruces)
Punto de Encuentro de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (Sala Idea Vilariño)
San José 1116 / Planta Baja
Vernissage: 31 juli 2014 kl. 19.00
Föredrag Leena-Maija Rossi: 31 juli kl. 11
Utställningen öppen: 1.8–5.9.2014, måndag till fredag kl. 10–19.