Den gyllene skogen

Foto: Ritva Kovalainen, Sanni Seppo
Foto: Ritva Kovalainen, Sanni Seppo

Vilken är människans plats i naturen? Är vi underordnade den, en del av den eller har vi makt över vår omgivning? Finn svar i Sanni Seppos och Ritva Kovalainens fotoutställning Den gyllene skogen, som invigs den 24 juli klockan i Alcobendas i samarbete med Finlandsinstitutet i Madrid.

Den gyllene skogen kan besökas fram till den 27 september.

El bosque dorado
Sanni Seppo och Ritva Kovalainen
24.7 – 27.9.2014
Centro de Arte de Alcobendas
c/ Mariano Sebastián Izuel, 9
28100 Alcobendas
Öppet: måndag till fredag 11–20