Suomen Madridin-instituutti hakee uutta johtajaa

UUTISET


Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa Suomen Madridin-instituuttiin 1.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Johtajan toimikausi on kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään kahdella vuodella.

Johtajalla on kokonaisvastuu instituutin toiminnasta strategisten linjausten mukaisesti, joissa korostetaan moniäänisyyttä, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Johtajan tulee johtaa menestyksekkäästi Madridissa sijaitsevaa instituuttia, sen henkilöstöä sekä instituutin asiamiesverkostoa, kehittää aktiivisesti instituutin kulttuuri- ja tiedetoimintaa, rahoituspohjaa ja hallintoa sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä instituutin toiminnan kannalta merkittäviin kulttuurin, taiteen, tieteen ja talouselämän toimijoihin ja viiteryhmiin. Instituutin johtaja tekee aktiivista yhteistyötä alueensa Team Finland -verkostojen kanssa. Johtajan työpaikka on Madridissa, ja hän raportoi säätiön hallitukselle.

Johtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, iberialais-amerikkalaisen maailman kulttuurin tuntemusta, hyvää espanjan ja suomen kielen taitoa, kokemusta organisaation johtamisesta ja taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä laajaa kontaktiverkostoa. Kulttuurin rahoitusjärjestelmien tuntemus, tohtorin tutkinto ja portugalin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Suomen Madridin-instituutin johtajana toimiminen tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan ja mahdollisuuden kehittää monipuolista vuorovaikutusta Suomen ja iberialais-amerikkalaisen maailman välillä; yhdessä laajojen yhteistyöverkostojen kanssa.

Hakemus ja lisätiedot
Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen, ansioluettelo ja mahdolliset suositukset osoitetaan Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Iberialais-amerikkalaisen säätiön pääsihteerille Kajsa Ekroosille (secretaria@madrid.fi), 9.8.2024 klo 16.00 mennessä. Huomaathan ystävällisesti, että hakemuksia voi lähettää, mutta hakemussähköposteihin ei vastata 10.7—31.7. välisenä aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa tarvittaessa Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Pakkasvirta (jussi.pakkasvirta@helsinki.fi tai puh. 050 056 6559).