Fågelhålkar

Finland återvänder till Logroños arkitektur- och designfestival Concéntrico med ett verk som är utformat för att framhäva naturens närvaro i stadens centrum. Det är Interventio Bird Boxes av arkitekterna Saija Hollmén, Jenni Reuter och Helena Sandman, som presenteras av Finlands Iberoamerikanska Institut.

Festivalen pågår från den 27 april till den 2 maj, men under fåglarnas häckningssäsong kan man se fågelholkar i stadsmiljön i parken Glorieta del Doctor Zubia fram till slutet av augusti.

Fågelholkarna är byggda av återvunnen plywood och deras dekoration är inspirerad av stenplattorna runt träden i parken. Fem olika arter av fåglar och fladdermöss som kan häcka i husen har identifierats med hjälp av den lokala ornitologföreningen.

Hollmén, Reuter och Sandman började samarbeta 1995 med kvinnocenter i Senegal. I dag sträcker sig deras arbete från inredning till stadsplanering.