primera página del libro Amazonia

Ett nytt verk om Acres geoglyfer

NYHETER

20 år har gått sedan dokumentationen av Acres geoglyfer i Brasilien, för att fira detta har Finlandsinstitutet i Madrid gett ut boken Amazônia: Os Geoglifos e a Civilização Aquiry tillsammans med förlaget Officio/Massiambooks. Boken presenterar imponerande flygfoton av geoglyferna tillsammans med detaljerade beskrivningar.

Verket redigerades av forskaren Alceu Ranzi från universiteten i Acre och Santa Catarina och Matti Pärssinen från Helsingfors universitet. Den är tillägnad arkeologen Denise Schaan, som varit med i projektet från början och som tyvärr gick bort 2018. Artiklarna i boken är skrivna av Pirjo Virtanen, Ivandra Rampanelli, Reinaldo Jose Lopes, Roberto Feres och Evandro Ferreira .

För dem som är intresserade av geoglyferna i Acre och Amazonasregionen är detta verk ett bra informationspaket.