Mujer de pie delante de un lago

Kaisa Mahlamäki är Iberisk-amerikanska stiftelsens nya generalsekreterare

NYHETER

Kaisa Mahlamäki fungerar som Iberisk-amerikanska stiftelsens generalsekreterare från och med 15.7.2022. Till sin utbildning är Kaisa Mahlamäki filosofie magister. Hon har studerat spansk och portugisisk filologi, latinamerikanska studier samt språk- och litteraturstudier. Hon har bott i Spanien, Puerto Rico och i den Dominikanska republiken var hon jobbat, studerat samt skrivit på sin pro gradu- examensarbete. Kaisa har flera års erfarenhet av kundtjänstarbete inom handel och socialförsäkring och erfarenhet finns även inom ekonomiadministration. Till hösten återvänder hon till universitetet för att studera det finska språket och litteraturen.

Välkommen!