Världens bästa skola

Foto: Marko Huttunen
Foto: Marko Huttunen

Finlandsinstitutet i Madrid i samarbete med Navarras arkitektförbund presenterar utställningen The Best School in the World ̶ Världens bästa skola. Utställningen äger rum på museet Oteiza från den 6 oktober 2014 till den 11 januari 2015.

Utbildning är en av grundpelarna i det finländska samhället och vårt utbildningsystem har blivit känt i resten av världen i och med de finländska elevernas höga PISA-resultat.

Finländska skolar har i allt högre grad börjat beakta hur man kan nyttja skolutrymmen för att främja olika former av inlärning. En skola som bra planerad kan i bästa fall höja nivån på undervisningen. Idealet är en väl utformad skola som skapar en lärorik miljö för eleverna. De sju skolor som presenteras i utställningen The Best School in the World ̶ Världens bästa skola, skapad av Finlands arkitekturmuseum, representerar olika synsätt på funktion och arkitektur.

Navarras arkitektförbund visar utställningen tillsammans med Finlands ambassad i Spanien, Finlandsinstitutet i Madrid, Caja Navarra och museet Oteiza. Utställningen är öppen från den 6 oktober 2014 fram till den 11 januari 2015 i samma museum som rymmer verk av konstnären Jorge Oteiza.

I utställningen ingår även andra aktiviteter, bland annat en presentation den 9 oktober av den prisbelönta finländska arkitekten Selina Anttinen, en av arkitekterna bakom Helsingfors universitets nya huvudbibliotek.

Läs mer: bok

Världens bästa skola
The Best School in the World
6 oktober 2014 ̶ 11 januari 2015
Museo Oteiza
c/ de la Cuesta, 7
31486 Alzuza, Navarra

[gdl_gallery title=”The Best School in the World – Navarra” width=”215″ height=”140″]