Unpublished: En konstutsällning om det mänskliga tillståndet

Den 21 februari öppnar institutet dörrarna för utställningen Unpublished av finska konstnären Sami Lukkarinen och framtidsforskaren Roope Mokka.

Utställningen består av målningar, inspelningar, animationer och interaktiva konstverk som skapar en samling fotografier gjorda med hjälp av artificiell intelligens.  Syftet är att använda 2 260 opublicerade självporträtt som donerats av frivilliga. Unpublished projektet fördjupar sig i den okända sidan av mänskligheten och utforskar de osynliga aspekterna av det mänskliga tillståndet.

Bilderna som genereras av neuronnätet är inte bara en visuell representation av data som samlats in från de donerade självporträtten utan också ett sätt att nå en mer transcendental tolkning av det mänskliga tillståndet under 2000-talet. Bilderna är inte avsedda att ses som realistiska eller exakta representationer av människorna utan snarare reflektera de underliggande tankar och känslor som vi oftast döljer samt hur AI ser oss.

Genom att porträttera det opublicerade uppmanar konstnärer besökarna att fundera över hur vi representerar oss själva och hur denna representation uppfattas av andra. Bilderna och multimediaverken som visas inbjuder åskådaren att ifrågasätta sina egna uppfattningar och förväntningar om jaget och samhället.

Konstutställningen är designad som ett liminalt utrymme för besökarna att få kontakt med sitt inre och reflektera över den mänskliga upplevelsen av att samexistera med intelligenta maskiner. Vi vill skapa ett utrymme där människor kan reflektera det mänskliga tillståndet och hur vi presenterar oss för världen, online och off-line, säger Sami Lukkarinen, en av Unpublished utställningens konstnärer.
 
Unpublished
Sami Lukkarinen och Roope Mokka
21.2.-10.3.2023

Video
Diskussionen