TelepArt

Suomen Madridin-instituutti on osa esittäviä taiteita tukevan TelepARTin pikaisen tuen verkostoa. TelepART on suomalaisten akateemisten ja kulttuurikeskusten ohjelma, jolla tuetaan uransa alkuvaiheessa olevien suomalaisten, Suomessa asuvien tai Suomeen matkustavien ulkomaalaisten taitelijoiden vierailuja ja projekteja.

Suomen Madridin-instituutti tukee esittävän taiteen tapahtumia, jotka järjestetään Espanjassa, Portugalissa, Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Kolumbiassa, Kuubassa, Meksikossa, Perussa tai Uruguayssa, tai joiden parissa työskentelevä artisti on kotoisin edellä mainituista maista ja tapahtuma itse järjestetään Suomessa.

Avustusta voivat hakea millä tahansa esittävän taiteen alalla työskentelevät artistit. Hakulomake avustusta varten on auki ympäri vuoden. Instituutti ja eri esittävän taiteen alojen ammattilaisista (Music Finland, Dance Info Finland, TINFO ja Circus Info Finland) koostuva työryhmä käsittelevät hakemukset nopealla aikataululla, ja haun tuloksesta ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Haettavan tuen määrän tulee olla 100 – 1000 euroa, tuki voi kattaa maksimissaan 50% tapahtuman budjetista ja sen käyttötarkoituksen tulee olla matkakulujen, asumiskulujen tai teosten kuljetuskulujen kattaminen.

Jotta hakemus otetaan huomioon, tulee tapahtuman järjestäjien, artistin ja tämän edustajien olla sitoutuneita projektiin. Projektin tulee myös toteutua yhteistyössä vähintään kahden maan välillä, ja esiintyjien sekä toimijoiden tulee saada työstään kohtuullinen korvaus.

Lisätietoa ohjelmasta, sen ehdoista ja mukana olevista instituuteista löytyy TelepArtin sivuilta.

TelepART Science
TelepART tiede -rahoitusohjelma auttaa nuoria tutkijoita esittelemään työtään kansainvälisesti. Matalakynnyksinen rahoitus on suunniteltu tukemaan Suomessa työskentelevien tutkijoiden matkoja Espanjaan, Portugaliin, Argentiinaan, Brasiliaan, Chileen, Kolumbiaan, Kuubaan, Peruun, Meksikoon ja Uruguayhin tai edellä mainituissa maissa työskentelevien tutkijoiden matkoja Suomeen.

TelepART tiede -rahoitus kannustaa tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen kaikilla aloilla.

Apurahaa kuitenkin myönnetään vain tapahtumiin, joissa hakijalla on aktiivinen rooli esimerkiksi järjestäjänä, esiintyjänä tai puhujana. Hakijan tieteellisen työn täytyy olla korkeatasoista, ja tapahtumassa tulee olla osallistujia vähintään kahdesta maasta.

Lisätietoa englanniksi.