Iberialais-amerikkalaisen säätiö sr:n tarkoituksena on 22.12.1998 vahvistettujen sääntöjensä mukaisesti edistää espanjalais-portugalilaisen kulttuuripiirin (Iberian niemimaan, Iberoamerikan ja muiden niihin historiallisesti liittyvien alueiden) ja Suomen välistä  vuorovaikutusta sekä alueiden kulttuurin ja talouselämän molemminpuolista tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on perustanut Espanjaan Suomen Madridin-instituutin, jota se ylläpitää. Säätiöllä on myös mahdollisuus perustaa muita instituutteja.

Suomen Madridin-instituutin tehtävänä on harjoittaa ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää suomalaista tieteellistä tutkimusta sekä Suomen ja lusohispaanisen maailman välistä vuorovaikutusta kulttuurin ja talouselämän saroilla. Instituutti järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, konsertteja ja muita laadukkaita kulttuuritapahtumia, tieteellisiä seminaareja ja symposiumeja sekä elinkeinoelämää palvelevia tapahtumia. Instituutti voi harjoittaa säätiön hallituksen päättämin edellytyksin painotuotteiden ja audiovisuaalisten tuotteiden julkaisutoimintaa. Se voi lisäksi järjestää toimintansa rahoittamiseksi maksullista koulutusta sekä maksullisia näyttelyitä, konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia Espanjan lainsäädännön asettamien rajoitusten puitteissa. Instituutti toimii suomalaisten tai muiden opiskelijoiden harjoittelupaikkana ottamalla vastaan eri oppilaitosten tai yhteisöjen rahoittamia harjoittelijoita.

Kuva: Merja Salo

Iberialais-amerikkalaisen säätiö sr:n jäseniä vierailee Madridissa. Kuvassa on mukana Instituutin henkilökunta. (Kuva: Merja Salo)