Suomen Madridin-instituutti edistää ja järjestää hankkeita, jotka näyttäytyvät suurelle yleisölle monipuolisina näyttelyinä, esityksinä ja yhteistöinä. Tuemme taiteilijoita, tutkijoita ja kulttuurin ja sosiaalisten asioiden parissa toimivia henkilöitä painottaen monitieteisiä ja ekologisia näkökulmia. Edistämme suomalaisen kulttuurin tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Pyrimme monipuolistamaan tutkimusta ympäri maailmaa ja tuomaan arvojamme näkyviksi toiminnan ja kulttuurisen vuoropuhelun kautta. Meille tärkeitä arvoja ovat sosiaalinen vastuullisuus, tasa-arvo, kestävyys, avoimuus ja läpinäkyvyys. Instituutin toiminta koostuu taiteellisista ja sosiaalisista ohjelmista, ja tuemmekin projekteja, joissa taiteellinen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä.