RÄTT TILL ANKOMST FÖRBEHÅLLS

I enlighet med artikel 59. (1e) del Real Decreto 2816 / 27.8.1982 i spanska lagen), och i enlighet med polislagen för offentliga lokaler och evenemang:

FÅR EN PERSON INTE KOMMA IN ELLER VISTAS I LOKALEN IFALL HEN:

-Är berusad
-Bär enheter som kan skada människor eller egendom
-Innehar eller har använt någon drog eller annan substans i narkotiska syften
-Beter sig ostädigt
-Beter sig våldsamt, aggressivt eller provocerande
-Förorsakar eventuella olägenheter i lokalen
-Kommenterar eller beter sig rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt eller diskriminerande
-Inte bland de inbjudna till ett kulturellt eller vetenskapligt evenemang