OIKEUS SISÄÄNPÄÄSYYN VARATTU

madridfi

Espanjan lainsäädännön artikkelin 59. (1e) del Real Decreto 2816/27.8.1982), ja poliisin julkisia tiloja ja tapahtumia koskevan säännöstön mukaisesti:

TILAAN EI SAA TULLA EIKÄ SIELLÄ SAA OLESKELLA HENKILÖ, JOKA:
-On päihtynyt
-Kantaa mukanaan mitä tahansa välinettä, jolla voi vahingoittaa ihmisiä tai omaisuutta
-Pitää hallussaan tai on käyttänyt mitä tahansa huumausainetta tai muita aineita huumaustarkoituksessa
-On epäsiisti
-Käyttäytyy väkivaltaisesti, aggressiivisesti tai provosoivasti
-Aiheuttaa mitä tahansa haittaa tilassa
-Kommentoi tai käyttäytyy rasistisesti, seksistisesti, homofoobisesti tai syrjivästi
-Ei ole kulttuuri- tai tiedetapahtumaan kutsuttujen joukossa