Två huvudstäder ur de ungas synvinkel

Utställningen “#Photourban” som Finlands institut i Madrid presenterar, är en gatufotoutställning som är ett resultat av ett arbete mellan Alppila gymnasium från Helsingfors och J H Newman från Madrid.

Idén med projektet var att utbilda den artistiska synen hos eleverna genom bekanta sig med Finlands och Spaniens huvudstäder ut ett vardagligt perspektiv.

Photourban
31.10.2018 och 2.11.2018
Finlands institut i Madrid
Mercado de San Antón
c/ Augusto Figueroa, 24, 2. Våningen
28004 Madrid