Finlandsinstitutet får bidrag för projekt i Bogotá

Finlands utrikesministerium har bidragit med 24 000 euro i utvecklingsstöd för att Finlandsinstitutet i Madrid ska kunna förvekliga ett projekt inom konstundervisning i Colombia.  Projektet kommer att ske i två omgångar, den första i maj och den andra i oktober-november, 2017.

Projektet är en kurs som heter Omakuva N.Y.T. som är utvecklad för lokala handledare i Bogotá. Målet är att deltagarna kan använda sig av undervisningsmetoder i syftet att bygga upp ett fredligt samhälle i sina respektive målgrupper. Därtill kommer experter från Finland att föreläsa under kursen, med målet att kunna föra samarbetet vidare och skapa nya projekt med lokala aktörer.

Till samarbetsparterna i projektet hör bl.a. Finfami Uusimaa ry., Åbo Akademi och kulturministeriet i Colombia.

Konstundervisning är Finlandsinstitutets tema för hela år 2017. För Finlandsinstitutets ledande organisation, Iberoamerikanska stiftelsen, ingår samma tema i en femårig strategi för åren 2015-2019, där det viktigaste målet är att sprida kunskap om finsk kultur i verksamhetsområdena, med särskild betoning på Latinamerika.