Instituutille kehitysyhteistyötukea

Ulkoasiainministeriön päätöksellä Suomen Madridin-instituutille on myönnetty kehitysyhteistyötukea 24 000 euroa Kolumbiassa vuonna 2017 toteutettavalle taidekasvatushankkeelle, jonka ensimmäinen osio ajoittuu toukokuulle ja toinen osio loka- marraskuulle.

Instituutti järjestää yhdessä Finfami Uusimaa Ry:n kanssa Omakuva N.Y.T sertifikaatti -kurssin Bogotassa paikallisille kouluttajille, jotka voivat käyttää oppimaansa menetelmää rauhalle perustuvan yhteiskunnan jälleenrakentamisessa eri kohderyhmien parissa. Lisäksi tarkoituksena on tuoda asiantuntijoita Suomesta luennoimaan ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa, jolloin syvennetään yhteistyötä ja kulttuurien tuntemusta sekä annetaan mahdollisuus kehittää tältä pohjalta uusia hankkeita. Näin yksittäisten kulttuurihankkeiden kautta saavutetaan aitoon vuorovaikutukseen perustuva pidempiaikainen vaikutus.

Yhteistyökumppaneita Suomesta FinFami ja Åbo Akatemia, Kolumbian kulttuuriministeriö ja mahdollisesti yliopistotaho.

Taidekoulutus on instituutin toimintasuunnitelmassa 2017 läpileikkaava teema, ja instituuttia ylläpitävän Iberialais-amerikkalaisen säätiön viisivuotisstrategian 2015–2019 ykköstavoite on suomalaisen kulttuurin monipuolinen tuntemus instituutin toiminta-alueella, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Taidekoulutus yhtenä koulutuksen muotona on perusta ja väline kansanvaltaa, ihmisoikeuksia, hyvää oikeusjärjestelmää ja rauhaa tukevalle kehitykselle. Taidekoulutushanke opettaa myös erilaisia tapoja olla aikuinen, mikä samalla lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai ainakin vahvasti tavoittelee sitä.