Naturkonstnärlig hybridherbarium

Konstnär Ulla-Mari Lindströms bräckliga verk, som tar tittaren ur hennes komfortzon, visas för första gången i november-december på galleri Espacio Alterno i Bogota, Kolumbia. Utställningen Evolutionary Utopias består av fotografiska- och videoinstallationer, med teman att ta tillstånd till effekterna samt möjliga konsekvenserna av klimatförändringar i framtiden.

Konstnären leker med frågor som: Vilka arter kommer att överleva klimatförändringarna? Vilka nya arter som kan dyka upp? Vad skulle hända om olika levande organismer arbetade tillsammans för att skapa helt nya levnadssätt? Hur mycket vet vi egentligen om evolutionen?

Globala förändringar är dramatiska för arter och konsekvenserna kan därför vara helt oförutsägbara. Kanske klimatförändringar kommer att bidra till utvecklingen av fiktiva växter och hybriddjur som Lindström presenterar i sin utställning.

Denna naturkonstnärliga samling är en studie av nya hybridkandidater genom vetenskap och visuell konst. Konstverken har gjorts genom att kombinera delar av växter och djur samlat från colombiansk samt finsk natur, och genom att fotografera dessa verk.

År 2015 besökte Lindström konstnärsresidensen ARCAPACHA som ligger i berger i Tolima i Colombien. Hon blev inspirerad av mångfalden av tropiska arter och började jämföra dem med nordiska arter. Detta gav Lindström drivkraften för många års forskning och slutligen i år, med stöd av Finlandsinstitutet i Madrid och den finska ambassaden i Bogota, öppnas utställningen Evolutionary Utopias i Colombien. Taike (Centret för konstfrämjande) möjliggör Lindstöms vistelse på konstnärsresidensen ARCAPACHA i år.

Lindströms utställning markerar starten på ett nytt utbytesprogram vid galleri Espacio Alterno, som drivs av universitetet Los Andes. Tidigare kunde endast kandidater från Los Andes ansöka lov om att hålla sin utställning på galleri Espacio Alterno, men nu är avsikten att starta ett internationellt utbytesprogram mellan Colombia och andra länder.

Evolutionary Utopias
Ulla-Mari Lindström
Vernissage 7.11.2019
Utställning 8.11.–13.12.2019
Galería Espacio Alterno
Cl. 92 #11
Bogotá