Lauri Laine – Målningar 2013-2016

Lauri Laines (f. 1946) konstverk, som är influerade av barockmåleri och den spanska konstnären Zurbarán, anländer till Madrid från Galleria Angelica i Rom. I Finlandsinstitutets galleri öppnas den 7.3.2017 Laines utställning med verk gjorda under åren 2013 – 2016.

Den konsthistoriska avlagringen i Laines konstverk är starkt anknutna till samtida konst. I Laines nutida målningar kan man särskilt se spanska influenser, och konstnären har själv rest mycket i t.ex. Sevilla och Madrid. I målningarna kan man ana influenser från barockens målerikonst samt tidig modernism, bl.a. kubism. Abstraktion och realitet, tradition och nutid möts och skapar en mystisk stämning. Serierna centreras kring människoliknande figurer, som verkar bära på saker som liknar instrument. Kännetecknande är den mångsidiga måleritekniken och stoffligheten i bilden.

Konstkritikern Otso Kantokorpi beskriver Laine:

Han har länge funnit inspiration i barockens målerikonst. De senaste är Francisco de Zurbaráns (1598–1664) målningar av kvinnohelgon, serier som målades i flera omgångar med början på 1630-talet. På så sätt har även Laines serier vuxit – men, till skillnad från Zurbarán, har Laine skadat sina serier genom figurernas bakgrund och deras färgskala. Laines verk är inte den typiska barockklichén då det kommer till överflöd eller förvillning – till exempel konsthistorikern Altti Kuusamo har konstaterat att Laine huvudsakligen har tilltalats av barockens ”klara plastik”.

Utställningens samtliga verk är oljemålningar. Målningar 2013-2016 är utställd i institutets galleri till och med den 7.4.2017.

Pinturas 2013-2016
Lauri Laine
7.3.-7.4.2017