Kulturellt spansk-finländskt möte om arabisk kultur

Arabisk och islamisk kultur ur ett historisk perspektiv är namnet för seminariet som Finlands institut i Madrid ordnar tillsammans med Complutense universitetet i Madrid den 27 mars.

Seminariet som är öppet och gratis ingår i serien Cultural Encounters, som är en idé som utformats av de finländska instituten i Beirut, Madrid och Berlin, med fokus på analys om arabisk och islamsk influens samt hur personer med arabiskt eller islamskt ursprung rör sig under emigration till Europa. Syftet är analysera ur ett tvärvetenskapligt perpektiv de kulturella skillnaderna inom olika områden och tidpunkter. Var och ett av de finska instituten organiserar under 2019 ett möte med lokala samarbetspartners.

Evenemanget i Madrid håller på i tre timmar, mellan 16.00 och 19.00, i historiska föreläsningssalen i Filologiska fakulteten på Complutense universitetet i Madrid, där forskare från Finland och Spanien presenterar sina resultat om arbeten om arabisk och islamsk influens i Spanien och på så sätt främja en internationell debatt.

Seminariet hålls på engelska och där talar bland annat doktorand Ilkka Lindstedt från Helsingfors universitet (bild).

Cultural Encounters – Arabic and Islamic Culture in Spain from a Historic Perspective

16:00 Words of Welcome
Director of Department of Linguistics and Oriental Studies
Director of Instituto Iberoamericano de Finlandia

SESSION 1
Chair: Professor Ould Mohamed Baba

16:15 Dr. Ilkka Lindstedt, University of Helsinki
Ibn Tufayl: A Critic of Religion
16:45 Sara Lenzi, PhD candidate, Complutense University of Madrid
“Andalusí” philosopher ibn Tufayl, the translations and the circulation of his philosophic tale about the Hayy ibn Yaqzan’s history
17:05 Questions and discussion

SESSION 2
Chair: Sarri Vuorisalo-Tiitinen, PhD

17:30 Professor Emeritus Josep Puig
Al-Andalús, a matter of enduring controversy
18:00 Omar Salem Ould García, Postgraduate student, University of Granada
Cultural and linguistic heritage of al-Andalus in today’s Spain: a journey through time
18:20 Questions and discussion
18:40 Final Words
Professor Ould Mohamed Baba with Sarri Vuorisalo-Tiitinen