PERU – Kroppar, gränser och gränsöverskridanden i en globaliserad värld

Raakel Kuukka

Foto: Raakel Kuukka

Finlandsinstitutet i Madrid fortsätter presentera finländsk foto- och videokonst i Sydamerika i och med utställningen Bodies, Borders, Crossings, som visas inom ramen för Limas andra fotografibiennal i Peru i april och maj.

Utställningens tio finlandsbaserade konstnärer undersöker teman som kroppslighet, kroppsliga relationer, kontroll och gränser samt bildliga och konkreta gränsöverskridanden.

Gränsöverskridningar hör globalt till vardagen; mängder av människor och ting korsar dagligen otaliga gränser på olika håll i världen. Gränser både förenar och separerar nationer och kulturer, men även människans identitet byggs upp av gränsdragningar och kategoriseringar. Människokroppen i sig utgör också ett begränsat område, definierad som den är av hud och fysiska dimensioner, och utsetts för en slags gränskontroll i form av normer och ideal.

Utställningens verk behandlar kroppslighet och gränser ur flera olika perspektiv; en del av konstnärerna undersöker betydelsen av könsnormer, andra ifrågasätter den ”osynliga” vithetsnormen i Norden eller den så kallade ”fria” rörligheten i vår globaliserade värld. Som helhet kommenterar utställningen den aktuella samhälleliga debatten om försvinnandet av vissa gränser och den samtidiga uppkomsten av andra.  Kuratorer för Bodies, borders, crossings är Leena-Maija Rossi, direktör för Finlands kulturinstitut i New York, och Kari Soinio, fotograf.

Jaakko Heikkilä, Catarina Ryöppy, Minna Rainio och Mark Roberts behandlar gränsöverskridningar i tid och rum: emigration och immigration samt frivilliga och påtvingade gränsöverskridanden. Marja Pirilä, Hannele Rantala och Raakel Kuukka undersöker de gränser och gränsöverskridanden som bildar identiteter. Riikka Kuoppala, Minna Suoniemi och Elena Näsänen utmanar, till och med krossar, de etablerade gränserna för kön och kropp.

Finlandsinstitutet i Madrid förverkligar utställningen i Lima i samarbete med Finlands kulturinstitut i New York, Finlands ambassad i Lima samt Perus nordamerikanska kulturcentrum ICPNA.

Bodies, borders, crossings (Cuerpos, fronteras, cruces)
Galeria Juan Pardo Hereen
Jr. Cuzco 446, Lima 1
Vernissage: 10.4.2014
Utställning: 11.4–18.5.2014

Meny