grafismo del proyecto de hotel para insectos

Insekthotell – 39186 Vacant Rooms

Arkitektkollektivet VAPAA representerar Finlandsinstitutet i Madrid på design- och arkitekturfestivalen Concéntrico i La Rioja, Spanien 2.-5.9.2021.

Projektet 39186 Vacant Rooms gör en djupdykning i den roll som arkitekturen spelar i bekämpning av klimatkrisen och bevarandet av biologisk mångfald. Projektet lyfter speciellt fram de pollinerande insekterna i städerna. Medlemmarna i kollektivet, arkitekterna Iines Karkulahti, Meri Wiikinkoski och Charlotte Nyholm, har formgett en uppslukande installation, vars struktur också fungerar som insekthotell, då den består av tiotusentals hål för insekter att bo i. Projektet suddar ut gränsen mellan bebyggelse och natur och ställer frågan om vilka förändringar som krävs för att flera arter och organismer ska vara välkomna i vår urbana levnadsmiljö.

“Under de senaste 50 åren har markanvändningen ändrat dramatiskt i och med urbanisering och städer som brett ut sig på en skala vi aldrig sett tidigare. Eftersom västerländska samhällen drar en tydlig gräns mellan natur och bebyggelse, beaktar vi inte andra arters behov då vi bygger städer. Även om många av oss njuter av att besöka naturen, så är det få som mera bor mitt bland den. När andra djur försöker flytta in på vår vind eller i ladugården är vi snabba att städa ut dem. Eftersom urbaniseringen inte visar tecken på att avta, måste vi ändå hitta platser för naturen inom våra städer i fall vi ska undvika en bestående artförlust. Detta betyder att arkitekter måste börja planera inte bara för människor, men även andra arter. De pollinerande insekterna som installationen lyfter fram är särskilt viktiga, då de behövs för all matproduktion i världen.”

Efter festivalen kan 39186 Vacant Rooms tas i delar, som festivalbesökarna kan hänga upp på sina balkonger och i sina trädgårdar. På så sätt bidrar festivalen till en ökad biologisk mångfald i staden även efter att evenemanget är över.

39186 Vacant Rooms
Festival Concéntrico
Vapaa-kollektiivi
Casa Farias
Logroño