Helsingfors universitet höll workshop vid Institutet

Helsingin yliopistoHelsingfors universitet och nätverket för europeiska studier ordnade i samband med deras engelskspråkiga magisterprogram en workshop vid Finlandsinstitutet den 6 mars. Under seminariet diskuterade deltagarna olika teman kring ämnet North and South in Contemporary European Politics.