Doktorsavhandling om spanska språkfärdigheter bland finskspråkiga

kirjasto_insituutti
Institutets bibliotek

Den 24 april kl.11 disputerar María del Carmen Martínez Carrillo i språkvetenskap vid Antonio de Nebrija universitet i Madrid. Avhandlingen med namnet El desarrollo temático de la conversación en español como lengua materna y en español como lengua extranjera de estudiantes finlandeses tar upp skillnaderna i vardagsspråk mellan finskspråkiga spanskstuderande och personer med spanska som modersmål.

Martínez Carrillo har tidigare arbetat som ämneslärare i spanska i Uleåborg.