Etelästä pohjoiseen: Yhteys ympäristöön reittinä sopeutumiseen

South-North Circuit (SNC) on Arcaica-yhdistyksen hanke, joka yhdistää viisi eri taideresidenssiä Suomen, Grönlannin ja Perun välillä. Se tutkii erilaisia maantieteitä ja sopetumisen käsitettä ympäristösuhteen kautta sekä erilaisia tapoja ymmärtää luontoa. Taidehankkeen lopputuloksen voi nähdä Suomen Madridin-Instituutin galleriatilassa 6.päivä lokakuuta alkaen 10.päivä marraskuuta saakka.

Taideteokset ovat taiteilijoiden näyte kuukauden residenssissä viettämältään ajalta. Teoksissa korostuvat vuorovaikutus ja yhdessäoppiminen yli maantieteellisten rajojen – ajatus siitä, että taide yhdistää ihmisten, yhteisöjen ja kulttuurien tarinoita etelästä pohjoiseen.

Projektiin vuonna 2022-2023 osallistumaan kutsutut taiteilijat ovat Kira Leskinen (FI), Sadet Hirsimäki (FI), Sofia Magdits (DE/PE), Dunja Krcek (AT), Antonio Paucar (PE) ja Paola Torres Núñez del Prado (SWE/PE). Taiteilijoiden erilaiset alkuperät sekä tekniikka- ja materiaalitietämyksen vaihto ovat osoitus moninaisiin todellisuuksiin ja ympäristöihin liittyvästä teknologisesta monimuotoisuudesta.

Residensseissä työstetyt teokset ovat olleet nähtävillä Helsingissä kahdessa näyttelyssä ja nyt Suomen Madridin-Instituutin galleriatilassa.

Hanke on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta (TAIKE) ja Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta (NKF). Suomen Madridin-Instituutti on tukenut perulaisen performanssitaiteilijan Antonio Paucarin vierailua Suomessa TelepART-ohjelman kautta.

Observatorium – Useita taiteilijoita
6.10.-10.11.2023
Avajaiset: 6.10.2023 kello 18-20
Suomen Madridin-Instituutti