Finlandsinstitutet i Madrid söker en ny direktör

NYHETER

Madridinstitutet är ett av Finlands femton kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. Institutet täcker hela den spansk- och portugisisktalande världen med 700 miljoner invånare, särskilt Iberiska halvön och Latinamerika. Institutet har som mål att främja finländsk kultur och att uppmuntra till växelverkan mellan Finland och länderna inom dess verksamhetsområde på områdena kultur, konst, vetenskap och ekonomi. Institutet upprätthåller ett nätverk av agenter i Latinamerika och Portugal och är en aktiv medlem i Team Finland-nätverken i länderna i regionen. Finlandsinstitutet i Madrid drivs av Iberisk-amerikanska stiftelsen.

För mer information om Finlandsinstitutet i Madrid: madrid.fi

Iberisk-amerikanska stiftelsen söker en direktör för Finlandsinstitutet i Madrid från och med den 1 januari 2024. Direktörens mandatperiod är tre år och kan förnyas genom separat avtal för högst två år.

Direktören kommer att ha det övergripande ansvaret för institutets verksamhet i linje med de strategiska riktlinjerna, som betonar mångfald, hållbarhet och inverkan. Direktören ska ansvara för en framgångsrik förvaltning av det Madridbaserade institutet, dess personal och dess nätverk av ombud, för en aktiv utveckling av institutets kulturella och vetenskapliga verksamhet, dess finansiella bas och dess förvaltning samt för att upprätthålla och utveckla kontakter med kulturella, konstnärliga, vetenskapliga och ekonomiska aktörer och referensgrupper som är relevanta för institutets verksamhet. Institutets direktör ska aktivt samarbeta med Team Finland-nätverken i sin region. Direktören kommer att vara baserad i Madrid och rapportera till stiftelsens styrelse.

Direktören ska ha examen på mageistersnivå, kännedom om den iberisk-amerikanska världskulturen, goda kunskaper i spanska och finska, erfarenhet av organisationsledning, ekonomiska och administrativa uppgifter samt ett brett kontaktnät. Kunskap om kulturella finansieringssystem, doktorsexamen och språkkunskaper i portugisiska är en fördel.

Tjänsten som direktör för Finlandsinstitutet i Madrid erbjuder ett intressant perspektiv och möjlighet att utveckla en mångfacetterad interaktion mellan Finland och den iberisk-amerikanska världen tillsammans med ett brett nätverk av samarbetspartners.

Ansökan och ytterligare information
Vänligen skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk och CV till styrelsen för Ibero-Amerikanska stiftelsen per e-post som en pdf-fil till korppi-tommola@kolumbus.fi, senast den 4 augusti 2023 kl. 16.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Juha Korppi-Tommola, styrelseordförande för Iberisk-amerikanska stiftelsen, 2 juni-20 juni och 17 juli-4 augusti 2023 (mån-fre 15-16, tel. 040 0584258) och Kaisa Mahlamäki, generalsekreterare för stiftelsen (kaisa.mahlamaki(at)madrid.fi).