Suomen Madridin-instituutti hakee uutta johtajaa

UUTISET

Madridin-instituutti on yksi Suomen viidestätoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutin toiminta-alueena on koko 700 miljoonan asukkaan espanjan- ja portugalinkielinen maailma, erityisesti Pyreneiden niemimaa ja Latinalainen Amerikka. Instituutin tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria sekä edistää Suomen ja toiminta-alueen maiden välistä vuorovaikutusta kulttuurin, taiteen, tieteen ja talouden aloilla. Instituutti ylläpitää asiamiesverkostoa Latinalaisessa Amerikassa ja Portugalissa ja toimii aktiivisena jäsenenä alueensa maiden Team Finland -verkostoissa. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää Iberialais-amerikkalainen säätiö.

Lisätietoja Suomen Madridin-instituutista: madrid.fi

Suomen Madridin-instituutin johtajaksi
Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa Suomen Madridin-instituuttiin 1.1.2024 alkaen. Johtajan toimikausi on kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään kahdella vuodella.

Johtajalla on kokonaisvastuu instituutin toiminnasta strategisten linjausten mukaisesti, joissa korostetaan moniäänisyyttä, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Johtajan tulee johtaa menestyksekkäästi Madridissa sijaitsevaa instituuttia, sen henkilöstöä sekä instituutin asiamiesverkostoa, kehittää aktiivisesti instituutin kulttuuri- ja tiedetoimintaa, rahoituspohjaa ja hallintoa sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä instituutin toiminnan kannalta merkittäviin kulttuurin, taiteen, tieteen ja talouselämän toimijoihin ja viiteryhmiin. Instituutin johtaja tekee aktiivista yhteistyötä alueensa Team Finland -verkostojen kanssa. Johtajan työpaikka on Madridissa, ja hän raportoi säätiön hallitukselle.

Johtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, iberialais-amerikkalaisen maailman kulttuurin tuntemusta, hyvää espanjan ja suomen kielen taitoa, kokemusta organisaation johtamisesta ja taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä laajaa kontaktiverkostoa. Kulttuurin rahoitusjärjestelmien tuntemus, tohtorin tutkinto ja portugalin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Suomen Madridin-instituutin johtajana toimiminen tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan ja mahdollisuuden kehittää monipuolista vuorovaikutusta Suomen ja iberialais-amerikkalaisen maailman välillä; yhdessä laajojen yhteistyöverkostojen kanssa.

Hakemus ja lisätiedot
Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo osoitetaan Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen korppi-tommola@kolumbus.fi, 4.8.2023 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antaa 2.6-20.6.2023 ja 17.7-4.8.2023 Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Korppi-Tommola (ma–pe klo 15–16, puh. 040 0584258) ja säätiön pääsihteeri Kaisa Mahlamäki (kaisa.mahlamaki@madrid.fi).