Offentlig finansiering av kultur i Finland

Publica 15Fredagen den 30 januari kl. 9 håller Finlandsinstitutets direktör Auli Leskinen och kommunikationsansvariga Luisa Gutiérrez en presentation om hur kultur finansieras i Finland vid Círculo de Bellas Artes under evenemanget Pública 15.

Den finländska modellen går ut på att skapa självständiga statliga enheter som fokuserar på olika områden, t.ex. litteratur, konst, teater och till och med cirkus. Finlandsinstitutet förklarar under anförandet hur den finländska modellen ser ut och fungerar.

Pública är en träffpunkt för personer som arbetar med kulturproduktion där de kan utbyta erfarenheter. Evenemanget organiseras av Círculo de Bellas Artes och Fundación Contemporánea. Pública ordnas i år för femte gången och huvudfokus kommer att ligga på olika framgångsrika kulturprojekt som genomförts under den ekonomiska recessionen i Spanien.

Fotografier © Julio Cesar González

[gdl_gallery title=”Publica 15″ width=”215″ height=”140″ ]