EUNIC Spanien och Portugal

(Foto: Goethe-Institut Madrid/Fran Seco)
(Foto: Goethe-Institut Madrid/Fran Seco)

EUNIC-nätverket (European Union National Institutes for Culture) utvecklar kulturprojekt och andra former av samarbete för att främja kulturaktiviteter och öka förståelsen mellan människor i Europa. Verksamheten över landsgränser möjliggör och utvecklar det bilaterala arbetet på en europeisk nivå. Som en del av denna filosofi är Finlandsinstitutet i Madrid med i EUNIC-nätverken i Spanien och Portugal.

EUNIC Spanien grundades i oktober 2008 av Goethe-institutet i Spanien, British Council, det franska institutet i Madrid, det italienska kulturinstitutet, Madrids tjeckiska centrum, Österrikes kulturcentrum, Finlandsinstitutet i Madrid, Alliance Française och det rumänska kulturcentret.

Medlemmarna i nätverket utbyter erfarenheter och rutiner om sitt värdlands kulturprojekt, kulturpolitik, olika strategiska frågor samt andra teman av intresse. Medlemmarna fungerar också som en länk mellan den spanska allmänheten och de enskilda instituten. Samtidigt arbetar medlemmarna också för sådana EU-länders projekt som inte har permanent representation i Spanien.
EUNIC España vill fästa uppmärksamhet vid kulturens ställning och utvecklingsmöjligheter i en globaliserad värld. Nätverket vill verka för en levande, hållbar och öppen kultur i Spanien, Europa och världen.

Förutom att delta i en rad olika kulturella evenemang firar medlemmarna också varje år tillsammans den europeiska språkdagen i Madrid.

eunicnettiEUNIC har för närvarande elva medlemmar och fyra samarbetspartners.

Medlemmar:
Alliance Française de Madrid
British Council
Madrids tjeckiska centrum
Österrikes kulturcentrum
Goethe-institutet i Spanien
Franska institutet i Madrid
Rumänska kulturcentret
Finlandsinstitutet i Madrid
Italiens kulturinstitut
Polens kulturinstitut
Camões – Instituto da Cooparação e da Lingua Portugal

Samarbetspartners:
Belgiens ambassad – Delegación Flamenca
Ungerns ambassad
Sloveniens ambassad
Litauens ambassad

Mera information: EUNIC España

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.