EUNIC Portugal firar den Europeiska språkdagen

EUNIC Portugal DEL 2015Den Europeiska språkdagen firas också i Lisboa med ett gratis tillfälle för kulturinlärning och språk. Evenemanget tar plats den 26 september och är genomfört i samband med Kulturinstitutens nätverk EUNIC samt olika europeiska ambassader och EU-kommissionen i Portugal.

Aktiviteter består bland annat av en språkresa där besökare från barn till vuxna ges en chans att lära till och med åtta europeiska språk: tyska, spanska, finska, franska, grekiska, italienska, portugisiska och rumänska. Tillfället tar plats på Palacio de la Juventud de Galicia de la Rua Júlio Andrade, 3, junto a Jardim do Torel mellan 14.00–19.30h.

Finskt program:
14:30 h Litet språkkurs på finska
15:00 h Litet språkkurs på finska
15:30 h Litet språkkurs på finska
17:00 h Professorer och översättare Merja de Mattos-Parreira och Ana Soares föreläsning om Kalevala, a epopeia da Finlândia

Meny