Ett reportage om den latinamerikanska vardagen

Markku SaksaMarkku Saksa (född 1948) har en lång journalistkarriär bakom sig på Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Suomen Kuvalehti, Apu och YLE. Han har skrivit otaliga kolumner och publicerat flera utlandsskildringar.

I Ihmisiä ja elämää Meksikosta Tulimaahan (Folk och liv från Mexiko till Eldslandet) skildrar Saksa vardagen i Latinamerika. Läsaren får göra en resa från Mexiko City ända till Ushuaia, på Eldslandets sydkust. Författaren berättar med inlevelse om sina erfarenheter i Argentina, Chile, Bolivia, México, Belize, Peru, Paraguay, Uruguay och Brasilien. Boken innehåller även bilder från resmålen. Saksa beskriver verkligheten och rapporterar om vad han sett, hört och upplevt under sina resor samt i vardagslivet. Boken är en reseskildring som samtidigt fungerar som en verklighetsskildring om den latinamerikanska vardagen. Det som tillför krydda till boken är människorna som presenteras i boken, deras berättelser och åsikter. Saksa nöjer sig inte bara med att återge sina egna reseupplevelser utan intervjuar även lokalbefolkningen.

Saksa är expert på Latinamerika och hans första verk om Latinamerika, Etelän ristin alla: Lehtimiehen elämää Latinalaisessa Amerikassa (Under söderns kors: En journalists liv i Latinamerika), publicerades för nästan 30 år sedan. Mycket har ändrats sen dess: ”Hälften av människorna här hör numera till medelklassen, det finns inte längre några militärdiktaturer, folkuppror eller presidenter som sitter vid makten tills de dör”, skriver Saksa. Det är därför hög tid att skriva om hur läget ser ut i dag, vilket också Saksa gör i Ihmisiä ja elämää Meksikosta Tulimaahan. Enligt Saksa behövs den här typen av reportage i och med att finländska medier inte längre har några korrespondenter i Latinamerika. De latinamerikanska nyheter man hör om i Finland är främst olyckor, naturkatastrofer samt humanitära kriser. Det är viktigt att också berätta om den sakta utvecklingen mot en bättre framtid som sker i hela regionen.

Om du vill bekanta dig med dagens Latinamerika kom då till vårt bibliotek och bekanta dig med denna intressanta nyhet. Boken fortsätter på samma linje som en annan av våra finländska boknyheter om Latinamerika.