padre e hijo en la sauna

Bastutraditionen till Unescos lista över det immateriella kulturarvet

NYHETER

Bastutraditionen i Finland har den xx december 2020 utsetts till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv Beslutet fattades av en mellanstatlig kommitté bestående av företrädare för 24 länder. Elementet är Finlands första i Unescos listor över det immateriella kulturarvet.

Mer material om ämnet.

Foto: Isä ja lapsi saunassa © Emmi Minkkinen