Workshoppar om konstfostran i Finland

Foto: Borgå konstskola
Foto: Borgå konstskola

WORKSHOPPAR FÖR VUXNA

Överraskningar i det hemlighetsfulla landskapet i Tove Janssons fotspår

Målgrupp: Lärare, pedagoger och studeranden.

Innehåll: Skuggteaterns många möjligheter med enkla metoder, lämpar sig väl för arbete med barn. I workshoppen skapar deltagarna egna historier, stämningar och gestalter. Deltagarna har sedan möjlighet att presentera skuggteatern de gjort.

Datum: onsdagen den 5 november 2014
Tid: 18:00 och 19:00 (workshoppen tar 30 minuter)
Plats: Finlandsinstitutet i Madrid (c/ Caracas, 23 – bajo – 28010 Madrid) www.madrid.fi

Fritt inträde: Max 20 vuxna per gång. För att delta sänd ett mejl till info(at)madrid.fi med dina kontaktuppgifter samt vilken tid du vill delta

Lärare från Borgå konstskola håller i workshoppen.

Borgå konstskola
Borgå konstskola grundades 1985 och är en kommunal bildkonstskola med över 750 elever i åldern 1-19 år. Skolan ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt fördjupad lärokurs. Den riktar sig i första hand till barn och unga och ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. Undervisningen består av klasser, självständigt arbete, konstutställningar, kulturevenemang och olika exkursioner.

I stället för att producera konstverk, praktiserar skolans elever olika visuella färdigheter. Man lär sig att använda olika material, att arbeta i grupp och att utvärdera sitt eget arbete och andra studenters arbete. I samband med att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt sätt att uttrycka sig utvecklas också förmågan att tolka bilder och visuell kultur.

Foto: Borgå konstskola
Foto: Borgå konstskola

Hur påverkar kreativitet barns inlärning?

Målgrupp: Lärare, pedagoger och studerande.

Innehåll: Gabriela Langinauer analyserar i sin presentation hur konstupplevelser hjälper barn att uttrycka sig och stöder barns förmåga att uttrycka sina känslor. Eftersom Finland firar författaren Tove Janssons jubileumsår 2014 kommer Langinauer bl.a. att samtala kring hur Muminfigurerna beskriver och levandegör olika känslomässiga upplevelser.

Datum: onsdagen den 5 november 2014
Tid: 18:30 och 19:30 (presentationen räcker 20 minuter)
Plats: Finlandsinstitutet i Madrid (c/ Caracas, 23 – bajo – 28010 Madrid) www.madrid.fi

Fritt inträde: Max 20 vuxna per gång. För att delta sänd ett mejl till info(at)madrid.fi med dina kontaktuppgifter samt vilken tid du vill delta.

Gabriela Langinauer
Gabriela Langinauer är blivande socialpsykolog med inriktning på barnuppfostran och utveckling. Hon har jobbat med barn på olika sätt, bl.a. som barnskötare på daghem och som språklärare i spanska. Hon har stort intresse för kultur och konst och anser att det är viktigt att barn lär sig i ett tidigt skede att uttrycka sig och använda sig av olika konstformer som utvidgar och utvecklar deras kunnande och inlärning. Presentationen går på spanska.

Foto: Borgå konstskola
Foto: Borgå konstskola

WORKSHOP FÖR BARN, FRITT INTRÄDE

Överraskningar i det hemlighetsfulla landskapet i Tove Janssons fotspår

Målgrupp: Barn mellan 4  ̶  9 år.

Innehåll: Skuggteater och finländska lekar. Ett litet mellanmål serveras.

Datum: fredag den 7 november 2014
Tid: 10:30, 11:30 och 12:30 (en workshop tar 30 minuter)
Plats: Finlandsinstitutet i Madrid (c/ Caracas, 23 – bajo – 28010 Madrid) www.madrid.fi

Fritt inträde: Max 12 deltagare per gång. För att delta sänd ett mejl till info(at)madrid.fi med dina kontaktuppgifter samt vilken tid du vill delta.

Lärare från Borgå konstskola håller i workshopen.

Borgå konstskola
Borgå konstskola grundades 1985 och är en kommunal bildkonstskola med över 750 elever i åldern 1-19 år. Skolan ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt fördjupad lärokurs. Den riktar sig i första hand till barn och unga och ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. Undervisningen består av klasser, självständigt arbete, konstutställningar, kulturevenemang och olika exkursioner.

I stället för att producera konstverk, praktiserar skolans elever olika visuella färdigheter. Man lär sig att använda olika material, att arbeta i grupp och att utvärdera sitt eget arbete och andra studenters arbete. I samband med att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt sätt att uttrycka sig utvecklas också förmågan att tolka bilder och visuell kultur.

[gdl_gallery title=”Talleres infantiles Porvoo” width=”215″ height=”140″]