Institutet har valts till ny medlem i VSD

NYHETER
Foto: Edison Caetano

Finlandsinstitutet i Madrid har den 25.9.2017 godkänts som medlem i de Vetenskapliga samfundens delegation. Finlandsinstitutet i Madrid är ett kultur- och vetenskapsinstitut som fungerar i utlandet, med den centrala uppgiften att stöda vetenskaps- och forskningsprojekt samt att främja kännedomen om den finska kulturen på internationellt plan.

De vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är en oavhängig, öppen och internationell forskningsgemenskap. VSD stöder forskningssamfundets självständiga medborgarverksamhet och samarbete, främjar kommunikation, förstärker nyttjandet av tillförlitlig forskning i samhället och fungerar för att säkra förutsättningarna för forskningen. Delegationen publicerar tidningen Tieteessä Tapahtuu, en allmän tidning för forskning och forskningspolitik. I tillägg ordnar VSD tillsammans med andra samfund Vetenskapsdagarna vartannat år.