Tre europeiska tragedier

Tre europeiska tragedier är titeln på en utställning om inbördesgrigen i Finland, Spanien och Grekland, som organiseras av flera vetenskapliga institut av de nordiska länderna. Denna utställning kommer att ta plats i Universidad Complutense i Madrid (UCM).

Utställningen består av 12 roll-ups och en omfattande brochyr som samlar texter skriven av experter och akademiker, samt intressanta arkivbilder på effekterna av inbördeskrig som tog plats i de tre europeiska länderna. Expositionen kan besökas fram till november i byggnad D vid UCMs filologiska fakultetet.

I samband med ingivningen den 17 oktober arrangeras en paneldiskussion som moderateras av Jussi Pakkasvirta, en professor vid Helsingfors universitet. Paneldeltagande är Björn Forsen, chef för Finlandsinstitut i Aten; professor Jukka Kekkonen från Helsingfors universitet; och José Luis Ledsma, biträdande doktor vid historiska institutet på Universidad Complutense.

Tres tragedias europeas: las guerras civiles de Finlandia, España y Grecia
17.10. – 4.11.2019
Facultad de Filología
Universidad Complutense de Madrid

17.10.2019
Kl. 12:00–13:30 Paneldiskussion Tre europeiska tragedier: inbördeskrigen i Finland, Spanien och Grekland Styrelsrum (01.318) för institutionen för spanska språket, i byggnad D vid UCMs filologiska fakultet.

Kl. 13:30–14:30 Invigning av utställningen Tre europeiska tragedier: inbördeskrigen i Finland, Spanien och Grekland, i byggnad D vid UCMs filologiska fakultet.