Cartel colorido de cómic

Tommi Musturis utställning i Beja

Utställningen Cracking visas härnäst i staden Beja i Portugal. Utställningen är gratis och öppen från 23 april till 18 maj 2022 i Casa da Cultura.

Utställningen av den finska konstnären Tommi Musturi (Ruovesi, 1975) är en samling av 15 målningar och tre flaggor. Verken som visas under utställningen är gjorda mellan 2019 och 2020, akrylfärg och annat material har använts i verken.

I målningarna, flaggorna och de grafiska verken återspeglas den ständiga spänningen mellan det abstrakta och det figurativa, som är völdigt karakteristiskt för Musturi. Konstnärens särpräglade stil har särskilt påverkats av den delade fantasin och det rörliga formspråket som är typiskt för serier och animationer, vilket tycks förklara grunden som splittrar alla former (Goethes mödrars rike).

Tommi Musturis verk har visats tidigare i Lissabon och Porto. Finlandsinstitut i Madrid stödjer utställningen.

Cracking
Tommi Musturi
23.4.–18.5.2022
Casa de Cultura
Rua de Luiz de Camões 6
7800-442 Beja