Skolning för institutets ombudsmän i Chile

Latinamerika
BBC Montevideo 4
Den visuella konstutställningen Bodies, Borders and Crossings har visats på olik håll i Latinamerika.

Finlandsinstitutet ordnar mellan den 3-5 december 2014 skolningsdagar för sina ombudsmän i Latinamerika. Utbildningsseminariet pågår i tre dagar och förutom att utbilda de nya ombudsmännen kommer man även att diskutera finländsk kultur- och utbildningsexport samt möjligheter och utmaningar speciella för Latinamerika.

Institutets verksamhet för 2014-2017 fokuserar speciellt på Latinamerika. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar projektet som är unikt i sitt slag.

Institutet har ombudsmän i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru och Uruguay.