Generalsekreterare för Iberoamerikanska stiftelsen

NYHETER

Saara Juusti  har blivit utnämnd till generalsekreterare för Iberoamerikanska stiftelsen r.f. för tiden 1.3.2016–31.7.2017.

Hon gjorde sin praktik på Finlandsinstitutet i Madrid 2015-2016 med stöd av Svenska kulturfonden och har bott i Spanien i flera tillfällen sammanlagt för tre år.

Juusti studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet och håller på att finslipa sin pro gradu avhandling, i vilket hon undersöker spanjorernas bilder av Norden och deras motiv att studera nordiska språk. Förutom nordiska språk har Saara studerat bland annat region- och kulturstudier, spanska och turism.

Saara Juusti har även blivit utnämnd till praktikantkoordinatorn för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.